,
Cập nhật lúc 13:23, Tuesday, 10/04/2012

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Phổ biến, quát triệt Nghị quyết TƯ 4


(QNĐT)- Sáng 9/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”(gọi tắt là Nghị quyết TƯ 4).

Tham dự hội nghị có 200 đại biểu là các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, khu đang nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Hải-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là một văn kiện có tầm quan trọng đặc biệt nhằm nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

 

Đồng chí Phạm Thanh Hải-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt NQ TƯ 4.
Đồng chí Phạm Thanh Hải-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt NQ TƯ 4.


Lần này, Trung ương đã chọn 3 vấn đề cấp bách nhất về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay để tập trung chỉ đạo thực hiện với quyết tâm tạo ra bước chuyển biến mới. Đó là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.


Từ đó, Trung ương xác định 4 nhóm giải pháp cơ bản: về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; về tổ chức, cán bộ, sinh hoạt đảng; về cơ chế, chính sách; về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Nghị quyết xác định 4 phương châm trong quá trình triển khai: khách quan, trung thực; cách làm khoa học, hiệu quả; giữ thái độ kiên quyết với quyết tâm cao nhất nhưng bình tĩnh và không để bị lợi dụng.

Sau phần trình bày, quán triệt Nghị quyết TƯ 4 của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đại biểu đã tiến hành thảo luận. Hội nghị diễn ra trong thời gian 2 ngày (9-10/4).

 


Tin, ảnh: M.Toàn
 

 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201204/Ban-Tuyen-giao-Tinh-uy-Pho-bien-quat-triet-Nghi-quyet-Tu-4-2145257/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,