Đề nghị tăng đầu tư trung hạn cho 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia

11:23, 28/07/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều ngày 27.7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại tại Hội trường Diên Hồng, đại biểu Đinh Thị Phương Lan (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi), Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu thảo luận về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

TIN LIÊN QUAN

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025, đại biểu Đinh Thị Phương Lan cơ bản tán thành bố trí tối thiểu 100.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025 cho 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững.

đại biểu Đinh Thị Phương Lan (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi), Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu thảo luận.
Đại biểu Đinh Thị Phương Lan (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi), Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu thảo luận.

Tuy nhiên, đại biểu Đinh Thị Phương Lan cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu bổ sung nguồn để bố trí cao hơn, tương xứng với tính chất quan trọng của 3 chương trình và ưu tiên phân bổ mức cao nhất đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về giải pháp thực hiện vốn đầu tư công hiệu quả, đại biểu Đinh Thị Phương Lan nhấn mạnh cần tăng cường phân cấp và có cơ chế thuận lợi để địa phương lồng ghép các chính sách của các Chương trình Mục tiêu quốc gia trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hạn chế việc trùng lặp, phân tán nguồn lực đầu tư. Quan tâm tâm đầu tư các dự án phòng, chống sạt lở, ứng phó với thiên tai; hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm đối với người nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi; quy hoạch nông thôn, sắp xếp dân cư vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi để tạo liên kết thúc đẩy phát triển cho các vùng này. Tăng chi cho khoa học, công nghệ, trong đó, chú trọng lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghiệp chế biến để góp phần nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, nâng cao thu nhập, mức sống của người dân. 

Về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025, đại biểu Đinh Thị Phương Lan thống nhất như Chính phủ trình Quốc hội và đề nghị thực hiện quản lý ngân sách, tài chính quốc gia bảo đảm nguyên tắc tăng chi đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên. Chính phủ, chính quyền các cấp đẩy nhanh thực hiện tinh giảm biên chế, khẩn trương hoàn chỉnh sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ thỏa đáng nhằm bảo đảm quyền lợi, đồng thuận của đối tượng tinh giảm.

Tin, ảnh: Văn Tân

 
.