Kỉ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận

13:08, 14/10/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 14.10, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ Kỉ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận (15.10.1930- 15.10.2020). Đồng thời, tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo", giai đoạn 2015- 2020; trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo".
 
 
Dự lễ kỉ niệm có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh.
 
Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đóng góp to lớn đối với lịch sử cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 
Ôn lại truyền thống vẻ vang và thành tựu nổi bật của công tác dân vận trong 90 năm qua, tại lễ kỉ niệm, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Cao Phúc cho biết, cùng sự phát triển chung của công tác dân vận cả nước, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả và ngày càng đi vào chiều sâu. Hoạt động dân vận đã có nhiều đổi mới, hướng vào vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
 
Trao kỉ niệm chương.
 Thừa ủy quyền của Ban Dân vận Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” năm 2020 cho các đồng chí lãnh đạo ở các cơ quan của tỉnh vì đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp, công tác dân vận. 
 
 
Ban Dân vận các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, thường trực cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực của công tác dân vận; giải quyết những vấn đề phức tạp, nhiều vụ việc bức xúc, nổi cộm của nhân dân.
 
Cùng với đó, phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước; bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định và phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận. 
 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở; kiện toàn tổ chức, xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả; gắn phong trào thi đua, các cuộc vận động với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Lực lượng vũ trang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, bám cơ sở, bám địa bàn, bám dân. 
 
Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2015- 2020.
Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2015- 2020. 
 
Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy đảng xem là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Qua 10 năm phát động và triển khai Phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn tỉnh đã có trên 7.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.
 
Đến nay nhiều mô hình đạt hiệu quả cao, có khả năng nhân rộng trên địa bàn tỉnh là 1.500 mô hình trên tất cả các lĩnh vực, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã trao bằng khen cho 15 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2015- 2020.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã trao bằng khen cho 15 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2015- 2020.
 
Phát biểu tại lễ kỉ niệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đã đánh giá cao và biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong tỉnh về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua.
 
Trong bối cảnh hiện nay, với yêu cầu ngày càng cao của công tác dân vận, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị hệ thống làm công tác dân vận cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung.  Đó là, tiếp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội, trước hết là của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội về phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 
Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, gắn với việc tham mưu xây dựng, nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, tổ chức đảng. Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.
 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân.
 
Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động khác; tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận.
 
Cần xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động có chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...  
Trao giải C cho nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”.
Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Thị Anh Thư trao giải C cho nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”.
Trao giải A
Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao giải A cho đại diện nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải A tại Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”.

Dịp này, thừa ủy quyền của Ban Dân vận Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” năm 2020 cho các đồng chí lãnh đạo ở các cơ quan của tỉnh vì đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp, công tác dân vận. 

UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 43 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2015- 2020. 
 
Cũng nhân dịp này, BTC đã trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí đạt giải Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017- 2020. 
 
Tin, ảnh: M.Toàn- Thiên Hậu
 
.