Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

14:21, 06/05/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 6.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. 
Tham dự hội nghị có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh.
 
Năm 2018, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể đã triển khai thực hiện nghiệm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về thi đua, khen thưởng; tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, nội dung thi đua luôn được bám sát vào mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương và đạt hiệu quả cao. 
 
Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở cơ bản ổn định, phần lớn đều có trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao; công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền về lĩnh vực thi đua, khen thưởng ngày càng chất lượng.
 
Phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sôi nổi đến đông đảo cán bộ, công nhân viên và tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện  nhiệm vụ chính trị gắn với cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác khen thưởng theo đợt thi đua, theo chuyên đề, đột xuất và khen cho người lao động trực tiếp ngày càng được quan tâm, chất lượng khen thưởng ngày càng được nâng cao. 
 
Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, làm cho phong trào thi đua phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Đặc biệt là 3 phong trào thi đua: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau.
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng trao thưởng Huân Chương độc lập cho các cá nhân
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng trao thưởng Huân Chương độc lập cho các cá nhân
 
Nhờ đóng góp của phong trào thi đua, năm 2018 đã trở thành một năm bức phá của tỉnh trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển toàn diện, với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt trên 51.224 tỷ đồng, tăng  9,6% so với năm 2017, đạt 103,5 % so với kế hoạch được giao; tổng thu ngân sách ươc đạt 19.825 tỷ đồng, bằng 132,9% dự toán; tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 29.594 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2017, vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 9,57%, giảm 1,59%. 
 
Thông qua các phong trào thi đua năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu được các ngành, các cấp khen thưởng. Nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc Lập, Huân chương Lao Động, Cờ thi đua, Chiến sĩ thi đua, Bằng khen…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH đề ra theo chủ đề “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT- XH.
 
Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Bám sát chủ đề phong trào thi đua yêu nước giao đoạn 2016- 2020 đã được Chính phủ phát động; đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, chú trọng các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất; đặc biệt là các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh,…
 
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội trong công tác thi đua, khen thưởng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hưởng ứng tích cực các phong trào trong tầng lớp nhân dân. 
 
Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm chính xác, có tác dụng nêu gương và giáo dục; đồng thời củng cố, kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng.
 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTT Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTT Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể
 
Nhân dịp này, Chủ tịch Nước đã tặng thưởng Huân Chương độc lập cho 3 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; tặng thưởng  Huân Chương lao động hạng Nhì cho 1 cá nhân và hạng Ba cho cho 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
 
UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua cho 18 tập thể và Bằng khen cho 31 tập thể đã hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua trong năm 2018. 
H.P
.