Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh: Phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019

21:18, 05/03/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 4.3, Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh đã tổ chức Hội nghị phát động và ký kết thi đua năm 2019. Tổng biên tập Báo Quảng Ngãi Huỳnh Đức Minh - Khối trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Trần Đình Cảm - Khối phó chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, các cơ quan thuộc khối thi đua.

Thành viên Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019.
Thành viên Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019.


Năm 2019, Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh phát động phong trào thi đua với các nội dung gồm: Kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được quy định và theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua Ái quốc; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của trung ương, của tỉnh; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; phấn đấu có ít nhất 90% cán bộ, công chức, người lao động được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan trong Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.


Tin, ảnh: NG.TRIỀU 

.