Cập nhật lúc: 14:48, 18/07/2018 [GMT+7]
.

Ngành Tư pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018


(Baoquangngai.vn)- Chiều 17.7, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Ngãi, dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và một số sở, ngành của tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Báo cáo tình hình công tác 6 tháng qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, của ngành tư pháp tiếp tục đổi mới theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ; bám sát mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương; ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018 với nội dung trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện thể chế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tạo động lực, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đổi mới sáng tạo.
 
Nhờ vậy, việc triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, từ xây dựng, thẩm định, thẩm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, đến tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, hành chính tư pháp... đều đạt nhiều kết quả nổi bật.
 
6 tháng qua, toàn ngành Tư pháp đã hoàn thành 47/48 nhiệm vụ, đạt 97,92% kế hoạch. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó, chỉ số cải cách hành chính của ngành xếp 4/19 bộ, ngành; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử xếp 3/19 bộ, ngành. Xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 449 văn bản quy phạm pháp luật.
 
Công tác thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chỉ đạo thực hiện triển khai có hiệu quả...
 
Đối với tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 tháng đầu năm 2018 công tác Tư pháp đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát chương trình kế hoạch công tác của ngành Tư pháp năm 2018 và Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Triển khai tốt việc xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, kịp thời triển khai các bộ luật, luật mới ban hành.
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, từng bước đi vào chiều sâu; Công tác trợ giúp phát lý được tăng cường, trở thành cầu nối giữa nhân dân với chính quyền. Công tác xây dựng ngành Tư pháp được quan tâm đẩy mạnh; chất lượng nguồn nhân lực làm công tác Tư pháp từng bước được nâng cao.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương đã phát biểu góp ý và kiến nghị xoay quanh tình hình thực hiện các dự án luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tư pháp.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long pháp yêu cầu các cơ quan tư pháp từ Trung ương đến địa phương trong thời gian tới cần khắc phục khó khăn, đảm bảo chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ đề ra; chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả;…
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực, nhất là thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, xử lý vi phạm; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa bộ, ngành với các cơ quan và cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ Trung ương đến địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành  và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ...
 
H.P
 
.