Cập nhật lúc: 18:02, 12/07/2018 [GMT+7]
.
Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII:

Thảo luận thông qua tờ trình liên quan đến tái cơ cấu ngành nông nghiệp, biên chế công chức


(Baoquangngai.vn)- Chiều 12.7, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII, tiếp tục chương trình làm việc với phiên thảo luận, xem xét và quyết nghị một số nội dung do UBND tỉnh trình ban hành Nghị quyết. Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Võ Phiên chủ trì kỳ họp.

TIN LIÊN QUAN

 
Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Dương Văn Tô đọc Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung  một số nội dung tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22.4.2015 của HĐND về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.
 
Theo đó, qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015-2020 (Đề án), bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
 
Nổi bật như, sản xuất tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế ngành có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá; giá trị thu hoạch bình quân trên một ha tăng, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt ở mức mức cao so chỉ tiêu Đề án đã đề ra. 
 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có những bất cập cần được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với các quy định mới của Trung ương và yêu cầu thực tế về phát triển nông nghiệp trong tình hình mới.
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại phiên thảo luận
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại phiên thảo luận

Cụ thể, bổ sung phần định hướng cơ cấu lại theo lĩnh vực, sản phẩm theo: Nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, Nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và Nhóm sản phẩm là đặc sản địa phương (theoQuyết định số 1819 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020); Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tái cơ cấu các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông thôn và nguồn lực thực hiện Đề án.

Về các chỉ tiêu điều chỉnh đến năm 2020: Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác từ 65 triệu đồng/ha theo Nghị quyết số 01 của HĐND tỉnh được điều chỉnh lên 85 triệu đồng/ha theo dự thảo Nghị quyết đề xuất; Tỷ lệ đàn bò lai từ 65% điều chỉnh lên 70%; Sản lượng thuỷ sản khai thác từ 150-160 nghìn tấn nâng lên 206 nghìn tấn; Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh từ trên 90% thành 95%.
 
So với nội dung Đề án thông qua tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND, dự thảo Đề án lần này điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp; bổ sung xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển nông thôn; giải pháp huy động nguồn lực,...
 
Đại biểu Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu thảo luận
Đại biểu Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu thảo luận
 
HĐND tỉnh cũng thảo luận về quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018 – 2020. Theo đó, dự kiến hỗ trợ trên 2.800 lao động với số tiền trên 25 tỷ đồng. Về nội dung này, nhiều đại biểu nêu ý kiến về đối tượng, mức chi và băn khoăn liệu nguồn ngân sách có đáp ứng cho chi hỗ trợ này không. Vì thế, chủ trì kỳ họp đề nghị để lại nội dung này để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế. 
 
Các đại biểu cũng đã  thảo luận, thông qua Quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên tại xã tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, với mức chi quy định đối với xã trọng điểm, xã đặc biệt khó khăn là 200.000 đồng/người/tháng/dự án (bệnh/hoạt động); đối với các xã còn lại 150.000 đồng/người/tháng/dự án (bệnh/hoạt động); trường hợp cộng tác viên cuản hiều dự án hoặc nhiều bệnh/hoạt động thì cứ mỗi dự án hoặc 1 bệnh/hoạt động tăng thêm, cộng tác viên được hỗ trợ thêm 50.000 đồng/tháng,...
 
Trong chiều nay, các đại biểu cũng nghe tờ trình của UBND tỉnh việc giao biên chế công chức năm 2018 cho các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thống qua tổng số lượng biên chế công chức, hành chính là 2.337 biên chế. Các đại biểu cũng thống nhất bãi bỏ Nghị quyết số 37 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019. 
 
Đại biểu Đoàn Dụng phát biểu thảo luận
Đại biểu Đoàn Dụng phát biểu thảo luận
 
Sáng mai (13.7), kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 12 bước sang ngày làm việc cuối cùng để nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8. Các đại biểu cũng sẽ chất vấn Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các quy định về quảng cáo.
 
Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ tiếp tục cập nhật nội dung phiên họp này trong những bản tin sau.
 
M.Toàn- N.Đức
 
.