Cập nhật lúc: 14:14, 12/07/2018 [GMT+7]
.

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng


(Baoquangngai.vn)- Sáng 12.7, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để thông qua một số nội dung do UBND tỉnh trình. Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Võ Phiên chủ trì kỳ họp. 
 
 
Tại phiên làm việc sáng nay, các đại biểu tham dự kỳ họp đã thảo luận, thông qua các nội dung UBND tỉnh trình về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2018. 
 
Theo đó, có 217 công trình, dự án phải thu hồi đất với diện tích trên 685 ha. Có 80 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ với diện tích 677 ha. Tổng kinh phí dự kiến chi cho bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 568 tỷ đồng. 
 
Đối với công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất 3 năm liên tiếp từ năm 2015-2017 mà chưa hoàn thành công tác thu hồi đất hoặc chưa chuyển mục đích sử dụng đất  thì UBND tỉnh phải điều chỉnh, hủy bỏ và công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất. 
 
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì kỳ họp
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì kỳ họp.
 
Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh cũng đã nghe lãnh đạo các sở ngành liên quan thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các dự thảo quy định liên quan đến tài chính ngân sách, kế hoạch đầu tư.
 
Đối với dự thảo Quy định về việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản  thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020. Theo dự thảo, trường hợp ngân sách cấp tỉnh tăng thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện, ngân sách tỉnh thưởng vượt thu cho ngân sách cấp huyện nhưng không quá 30% số tăng thu phần ngân sách tỉnh được hưởng từ những khoản thu phân chia ngân sách tỉnh với ngân sách cấp huyện. 30% cũng là tỷ lệ mà ngân sách cấp huyện thưởng vượt thu cho ngân sách cấp xã.
 
Việc sử dụng nguồn thưởng vượt thu trên được ưu tiên cho việc thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; nợ tạm ứng và ứng trước; đầu tư các công trình chuyển tiếp còn thiếu vốn; thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Đại biểu phát biểu tại phiên thảo luận
Đại biểu phát biểu tại phiên thảo luận.
 
Kỳ họp cũng thông qua dự thảo đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi khoản 5, Điều 2 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh.
 
Theo dự thảo sửa đổi, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất (sau khi trừ các khoản chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác) và giao đất có thu tiền sử dụng đất, được trích 20% để thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
 
Tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất (phần ngân sách cấp huyện được điều tiết) trên địa bàn các xã đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (kể cả những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới), sau khi trừ các khoản chi phí có liên quan và trích 20% cho các khoản chi chi nêu tại điểm a khoản 5 Điều 2 được để lại 50% bằng hình thức bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã để thực hiện xây dựng nông thôn mới.
 
Kỳ họp cũng thảo luận, thông qua nội dung UBND tỉnh trình Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh.
 
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điều 5, điều 6 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách TW và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020. Việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà và thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng…
 
Thông qua Tờ trình về đặt tện đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà
Thông qua Tờ trình về đặt tện đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà.
 
 
Theo Tờ trình về đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, hiện nay, trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà có 21 tuyến đường và công trình công cộng đã được đầu tư khang trang, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, sinh hoạt, thúc đẩy phát triên kinh tế- xã hội. Do vậy, việc đặt tên cho 21 tuyến đường và 1 công trình công cộng ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà vừa tạo thuận lợi trong quá trình giao dịch của người dân, cơ quan, tổ chức, góp phần cải thiện văn minh đô thị và giáo dục văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương. 
 
Các tên đường dự kiến đặt gồm: Đường 173, Tương Dương, Trần Văn Trà, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Công Phương, Hàng Gòn, Lê Trọng Lung, Đinh Tía, Đinh Văn Banh, Đinh Nhá, Ngô Đình Thành. Tương tự, các tên đường dự kiến đặt ở thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, gồm: Nguyễn Bá Loan, Hồ Lâm Sơn, Đào Du, 18.3, Phạm Kiệt, Cà Đam. 
 
Chiều nay (12.7), kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 12 tiếp tục thảo luận, thông qua các nội dung UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình. Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ tiếp tục thông tin  trong các bản tin sau.
 
 
M.Toàn- N.Đức
 
 
.