Cập nhật lúc: 09:55, 11/07/2018 [GMT+7]
.

Khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII


(Baoquangngai.vn)- Sáng 11.7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi  khóa XII, đã tổ chức khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, kỳ họp thường lệ giữa năm 2018. Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên chủ trì kỳ họp.

TIN LIÊN QUAN

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Trần Hòa cùng 51/55 đại biểu HĐND tỉnh.
 
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2018, với sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể ngay từ đầu năm giải quyết những "nút nghẽn", tồn tại hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội. GDP duy trì đà tăng cao, ước tính  tăng đạt mức 7,08% so với cùng kỳ năm 2017, là mức tăng cao nhất của 6 tháng từ năm 2011.
 
Trong bối cảnh chung của cả nước, tỉnh Quảng Ngãi cũng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương, đồng thời với tinh thần chủ động, linh hoạt, quyết liệt, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, cử tri trong triển khai nhiệm vụ, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2018.
 
Kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 9,23%;. Thu ngân sách nhà nước đạt 8.350 tỷ đồng, vượt 4,3% so với cùng kỳ. 
 
Chủ trương tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả  theo Nghị quyết 18-NQ/TW và kế hoạch số 125-KH/TU của Tỉnh ủy như hợp nhất một số cơ quan cấp ủy với chính quyền, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong ngành y tế và giáo dục... đã và đang có hiệu quả trong thực tiễn.
 
Kết cấu hệ thống hạ tầng kinh tế, nhất là hạ tầng giao thông, dần hoàn thiện là động lực tăng trưởng kinh tế bền vững. Hoạt động xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới, lãnh đạo tỉnh, các ngành chủ động gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
 
Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục có chuyển biến tích cực. Chính sách giảm nghèo, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt. Đời sống người dân có mặt cải thiện rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.
 
Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại khai mạc kỳ họp
Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc kỳ họp.
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, những kết quả trên là tín hiệu rất lạc quan, đầy triển vọng cho sự phát triển của tỉnh trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, đó là: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Khu vực doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; quy mô doanh nghiệp nhỏ, khả năng cạnh tranh, liên kết và đổi mới sáng tạo hạn chế. Sản xuất nông nghiệp chưa định vị theo thị trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. 
 
Dịch vụ đạt kết quả khả quan nhưng chưa bền vững. Kỷ cương tài chính - ngân sách có nơi chưa nghiêm. Nợ xây dựng cơ bản, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội còn ở mức cao. Cơ sở vật chất của ngành giáo dục, y tế còn hạn chế. Hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ còn ít. Công tác quản lý nhà nước trên một số mặt hiệu lực, hiệu quả chưa cao;…
 
Với mục tiêu phấn đấu  6 tháng cuối năm hoàn thành vượt mức các mục tiêu chỉ tiêu năm 2018 cũng như tạo tiền đề quan trọng bước vào năm 2019, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị, kỳ họp này HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được những tồn tại, hạn chế về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và các báo cáo của các cơ quan chức năng và kiến nghị của cử tri. 
 
Trong đó đánh giá, rà soát cụ thể các chi tiêu có khả năng thực hiện vượt mức, những chỉ tiêu, mục tiêu cần nỗ lực hoàn thành trong 6 tháng cuối năm, cũng nhưng các giải pháp triển khai cụ thể để từ đó thông qua Nghị quyết với hiệu quả và hiệu lực cao nhất. 
 
Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp
 
Theo chương trình, cùng với việc quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, trên cơ sở một số văn bản quy định, hướng dẫn mới của Chính phủ, Bộ, ngành liên quan tại kỳ họp này HĐND sẽ xem xét thảo luận, quyết nghị một số nội dung công việc quan trọng liên quan đến Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 – 2020; Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; và một số Nghị quyết khác…
 
Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị một số cơ chế, chính sách xuất phát từ nhu cầu thực tiễn để phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trước mắt và lâu dài.
 
Tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát, khảo sát 6 tháng đầu năm 2018 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh;  Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri của Ủy ban MTTQVN tỉnh, kết quả Kỳ họp thứ 5 - Quốc hội (khóa 14) của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và nghiên cứu một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền theo luật định. 
 
Về công tác giám sát, trong 6 tháng đầu năm 2018, ngoài việc giám sát thường xuyên, HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 7 cuộc giám sát. Đây là cơ sở quan trọng để đại biểu nghiên cứu, thảo luận, đánh giá các vấn đề liên quan, đặc biệt trong công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.
 
Cùng với những nội dung quan trọng trên, HĐND tỉnh trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, và đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện việc chất vấn đ/c Giám đốc Sở Văn hóa thể thao& Du lịch và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện các quy định về quảng cáo.
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, chất vấn có trọng tâm, góp phần vào thành công của Kỳ họp.
 
Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7. Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ thông tin chi tiết nội dung của kỳ họp trong các bản tin sau.
 
Tin, ảnh: M.Toàn- N.Đức
 
 
.