Cập nhật lúc: 20:54, 26/07/2013 [GMT+7]
.

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về chủ quyền biển, đảo


(QNĐT)- Đường dây nóng với số điện thoại miễn phí 18001771 đã được thiết lập và đi vào hoạt động từ ngày 10-6-2013 để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức và quần chúng nhân dân liên quan đến các tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

 

Những hình ảnh khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam được giới thiệu rộng rãi đến nhân dân.
Những hình ảnh khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam được giới thiệu rộng rãi đến nhân dân.

 

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thành việc thiết lập đường dây nóng với số điện thoại miễn phí 18001771 để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức và quần chúng nhân dân liên quan đến các tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển, đảo.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có văn bản giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi, các sở, ban ngành và  các huyện, thành phố phổ biến, thông báo rộng rãi đường dây nóng nêu trên trên để đông đảo các tổ chức, cá nhân được biết.

 

PV

 

.