Quy định số lượng phòng thuộc cục thuế các tỉnh, thành phố
21:36 | 10/03/2019
(Baoquangngai.vn)- ​Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 320/QĐ-BTC ngày 28/02/2019 quy định số lượng phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và phòng thanh tra - kiểm tra thuộc cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
.
.