Triển khai "Tháng hành động về an toàn thực phẩm" năm 2019

22:46, 27/03/2019 [GMT+7]
.
​Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ số 47/KH-UBND ngày 26/3/2019  triển khai “Tháng hành động về an toàn thực phẩm” năm 2019, từ ngày 15/4/2019 đến ngày 15/5/2019.
 
​Kế hoạch nhằm tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp  trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.
 
Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nêu cao vai trò của các cơ quan quản lý tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.
 
PV
.