Sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống

14:29, 12/01/2019 [GMT+7]
.

 

(Báo Quảng Ngãi)- Trong năm 2018, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự (QPQS) địa phương, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

TIN LIÊN QUAN

Không để bị động, bất ngờ

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 (QN-18) là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được chuẩn bị trong một thời gian dài, huy động nhiều lực lượng tham gia. Nhờ đó, tỉnh đã thực hiện thành công các nội dung diễn tập, triển khai đúng kế hoạch, tuyệt đối an toàn.

 

Chính ủy Quân khu 5, Trung tướng Trần Quang Phương động viên các lực lượng tham gia thực binh trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2018.
Chính ủy Quân khu 5, Trung tướng Trần Quang Phương động viên các lực lượng tham gia thực binh trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2018.


Trong quá trình tổ chức diễn tập, tỉnh đã huy động hơn 9.500 ngày công của các lực lượng; có hơn 1.750 cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện thực binh; gần 1.000 lượt cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia ở các khu vực thao trường. Ở nội dung diễn tập vận hành cơ chế, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng và sang thời chiến trong từng tình huống diễn tập.

Năm 2018, LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới” và đã thực hiện được nhiều công trình đoàn kết quân dân, với số tiền gần 500 triệu đồng; xây dựng 11 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà nhân ái, với số tiền trên 1 tỷ đồng; ủng hộ vốn, con giống cho hộ nghèo, với tổng số tiền 170 triệu đồng; duy trì tốt “Nồi cơm nghĩa tình” tại các đơn vị, góp phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội.  

Nổi bật trong cuộc diễn tập lần này là xử lý tình huống A2 - huy động  lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cùng với bộ đội địa phương chiến đấu đánh địch đổ bộ đường biển, vận dụng linh hoạt, tiêu diệt gọn các mục tiêu theo các tình huống đặt ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cho biết: Thành công của diễn tập QN-18 được Quân khu 5 đánh giá cao. Bộ CHQS tỉnh và các lực lượng tham gia diễn tập đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2018, Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo các đơn vị rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phương án tác chiến; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức diễn tập các phương án tác chiến trong KVPT.

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo diễn tập KVPT ở huyện Sơn Tây và TP.Quảng Ngãi; diễn tập chiến đấu phòng thủ tại Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi; diễn tập chiến đấu trị an cho 53 xã, phường, thị trấn... Qua đó, góp phần nâng cao công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; khả năng phối hợp giữa các lực lượng.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tuần tra, bảo vệ, nhằm đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.   

Nâng cấp các công trình phòng thủ

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Năm 2018, tỉnh đã bố trí 18 tỷ đồng để đền bù, giải phóng mặt bằng trường bắn, thao trường huấn luyện và căn cứ chiến đấu mô phỏng với diện tích 16,2ha và bố trí trên 59 tỷ đồng xây dựng trường bắn và đường hầm sở chỉ huy. Sửa chữa, củng cố doanh trại, xây mới nhà kho dự bị động viên, dân quân tự vệ, kho vật chứng. Thẩm định 23 dự án theo Quyết định 13/2012 của Thủ tướng Chính phủ; quản lý chặt chẽ 220 điểm đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo thực binh bắn đạn thật trong diễn tập QN -18.
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo thực binh bắn đạn thật trong diễn tập QN -18.


Năm 2018, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) LLVT tỉnh, lần thứ VIII, giai đoạn 2013- 2018. Qua phong trào thi đua đã có 70 lượt tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và Quân khu 5 tặng thưởng. Phong trào TĐQT gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, các cuộc vận động khác, phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT, ngày chính trị văn hóa tinh thần được gắn chặt với Ngày Pháp luật Việt Nam. Tổ chức các hội thi, hội thao các môn quân sự; hội thao dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng... đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị đều duy trì thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang  tỉnh.


Bài, ảnh: XUÂN THIÊN
 

.
.