Cập nhật lúc: 17:02, 22/12/2018 [GMT+7]
.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc


Đại tá Nguyễn Tấn Lâm.
Đại tá Nguyễn Tấn Lâm.
(Báo Quảng Ngãi)- Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22.12.1944- 22.12.2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989-22.12.2018), phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Tấn Lâm về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP) và nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân thông qua Ngày hội quốc phòng toàn dân năm 2018.

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP năm 2018?

Đại tá Nguyễn Tấn Lâm: Năm 2018 là năm LLVT tỉnh triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn trong công tác QPQSĐP. Nổi bật là Đảng ủy  -  Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành cuộc Diễn tập KVPT tỉnh QN-18, được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đánh giá cao.
 
Qua diễn tập KVPT tỉnh, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, LLVT và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, xây dựng KVPT vững chắc trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ, khả năng phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm của các cấp, ngành, các lực lượng trong từng trạng thái quốc phòng; tiếp tục xây dựng các tiềm lực trong KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.
 
Thực hiện chính sách hậu phương quân đội và chăm lo cho các gia đình chính sách là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được LLVT tỉnh đặc biệt quan tâm.                    Ảnh T.Hân
Thực hiện chính sách hậu phương quân đội và chăm lo cho các gia đình chính sách là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được LLVT tỉnh đặc biệt quan tâm. Ảnh T.Hân


Qua phong trào thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh, giai đoạn 2013-2018, đã có nhiều tập thể, cá nhân được phong và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua... cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực trong huấn luyện, học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình tình hình mới.

PV: Hoạt động của quân đội luôn gắn với xây dựng thế trận lòng dân. Vậy xin ông cho biết những kết quả đạt được trong thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh?

Đại tá Nguyễn Tấn Lâm: Đoàn kết toàn dân, lấy ý chí của nhân dân làm thành trì vững chắc để bảo vệ Tổ quốc là bài học mà cha ông ta đã từng đúc kết trong lịch sử chống giặc ngoại xâm. Suốt gần 3 thập kỷ qua, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của toàn xã hội và sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân luôn được nâng cao. Phong trào toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển mạnh mẽ. “Thế trận lòng dân”, nhân tố cơ bản của thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc. Đây là một thành tựu lớn trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại; xây dựng nền quốc phòng của dân, do dân, vì dân.

Các lực lượng tham gia thực binh bắn đạn thật trong Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
Các lực lượng tham gia thực binh bắn đạn thật trong Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.


Thông qua Ngày hội quốc phòng toàn dân, tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta đã được nâng lên rõ rệt; thanh niên hăng hái tham gia nhập ngũ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, trong thời gian qua, cùng với việc chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, nhất là giáo dục truyền thống yêu nước, được triển khai sâu rộng tới mọi đối tượng. Trong năm 2018 đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho hơn 11 nghìn người thuộc đối tượng 3, 4; giáo dục QPAN cho 49 trường đại học, cao đẳng, phổ thông, với  42.500 lượt học sinh, sinh viên; 1.600 người là chức sắc, chức việc, già làng, người có uy tín; mở 2 khóa Học kỳ quân đội với 220 cháu tham gia...

Kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân năm nay, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức gặp mặt các tướng lĩnh quân đội đã nghỉ hưu; thăm hỏi động viên các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh...

PV: Xin cảm ơn ông!


XUÂN THIÊN (thực hiện)
 

.
.