Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại chợ Quảng Ngãi

17:10, 20/08/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động xả nước thải tại Chợ Quảng Ngãi.
 
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi lập hồ sơ, thủ tục môi trường, hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước của Chợ Quảng Ngãi khi thay đổi công năng trong quá trình hoạt động, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.
 
​UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo các Phòng chuyên môn, Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi tập trung thực hiện các giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại Chợ Quảng Ngãi.
 
Đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý nước thải để thu gom toàn bộ nước thải từ hoạt động của chợ Quảng Ngãi về hệ thống xử lý nước thải tập trung; vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn theo quy định hiện hành trước khi thải ra môi trường.
 
Lập hồ sơ môi trường điều chỉnh, bổ sung khi thay đổi công năng so với thiết kế ban đầu, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.
 
Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; báo cáo giám sát môi trường định kỳ trong quá trình hoạt động; hồ sơ xả nước thải khu vực chợ trung tâm của Chợ Quảng Ngãi;…
 
Rà soát, bố trí, sắp xếp các ngành hàng kinh doanh của các hộ tiểu thương phải đảm bảo hợp lý, phù hợp công năng sử dụng, công suất thiết kế, không gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực Chợ Quảng Ngãi.
 
PV
.