Cập nhật lúc: 21:15, 11/07/2018 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: 22 khu vực được đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, 2020.
 

 

Kế hoạch này nhằm đổi mới cơ chế trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật về đấu giá tài sản.

Triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư; khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả khoáng sản; hạn chế thất thoát tài nguyên, góp phần tăng nguồn thu cho Ngân sách nhà nước.
 
Theo Kế hoạch, có 22 khu vực mỏ cát, sỏi lòng sông được đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2019-2020, với tổng diện tích 161,24 ha.
 
Cụ thể: huyện Sơn Tịnh có 3 khu vực, diện tích 23,5ha; thành phố Quảng Ngãi có 3 khu vực, diện tích 53 ha; huyện Tư Nghĩa có 2 khu vực, diện tích 11,3ha; huyện Mộ Đức có 3 khu vực, diện tích 24,6ha; huyện Nghĩa Hành có 5 khu vực, diện tích 33,2ha; huyện Ba Tơ có 4 khu vực, diện tích 10,64ha; huyện Trà Bồng có 2 khu vực, diện tích 5ha.
 
PV
 
 
.