Cập nhật lúc: 20:54, 30/11/2016 [GMT+7]
.

Đến năm 2020 toàn tỉnh có 98 xã, 6 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.
 
​Theo đó, thống nhất mục tiêu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 98 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân/xã là 16,5 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí; 6 đơn vị huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới (gồm: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Lý Sơn, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi); rà soát, xác định danh sách 98 xã đạt chuẩn nông thôn mới cho phù hợp với khả năng nguồn lực của từng xã.
 

 

Nhiều tuyến đường ở xã Nghĩa Lâm đã được bê tông sạch, đẹp. Ảnh: TL
Nhiều tuyến đường ở xã Nghĩa Lâm đã được bê tông sạch, đẹp. Ảnh: TL

 

Cùng với Kế hoạch thực hiện chương trình, khẩn trương hoàn chỉnh Bộ tiêu chí nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, lấy ý kiến góp ý của các sở ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đôn đốc các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế lồng ghép nguồn vốn đầu tư từ các chương trình dự án khác để đầu tư xây dựng nông thôn mới.
 
Sở Nội vụ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để UBND tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”.
 
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới (thuộc trách nhiệm của ngân sách cấp xã) xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí hàng năm để giải quyết dứt điểm nợ đọng. Đối với huyện, thành phố có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới (thuộc trách nhiệm của ngân sách cấp huyện) phải xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí hàng năm để giải quyết dứt điểm nợ đọng.
 
PV
 
.