Cập nhật lúc: 21:09, 04/05/2015 [GMT+7]
.

Nhiều biện pháp quản lý, bảo vệ rừng trong mùa khô


(Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp tích cực nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trong mùa khô.

TIN LIÊN QUAN

Chi cục kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giao rừng, cho thuê đất lâm nghiệp cho hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Đồng thời phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ rà soát diện tích đất rừng phòng hộ chưa giao đến lô, khoảnh, tiểu khu để làm cơ sở đề xuất biện pháp giải quyết và tham mưu cho UBND các huyện triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng trên địa bàn.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra tình trạng phá hoại rừng thông Ba Tơ.                                                       Ảnh: N.K
Lực lượng kiểm lâm kiểm tra tình trạng phá hoại rừng thông Ba Tơ. Ảnh: N.K


Song song với đó, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) cũng được chú trọng. Chi cục đã hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10.2.2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi cho các tổ chức cá nhân được huy động hoặc tự nguyện tham gia chữa cháy rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép và mức hỗ trợ để UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó là triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 19.3.2015 về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

  Mới đây, khi có thông tin về việc khai thác gỗ rừng thông trên địa bàn huyện Ba Tơ, Chi cục đã kiểm tra, đồng thời nhắc nhở Ban quản lý rừng phòng hộ Khu Đông và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng thông trên địa bàn 2 xã Ba Động, Ba Cung (Ba Tơ). Riêng các hành vi xâm hại rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn huyện Sơn Hà và tại Tiểu khu 182 xã Sơn Lập (Sơn Tây), Chi cục cũng đã tiến hành ngăn chặn và xử lý kịp thời.


Theo chỉ đạo của Chi cục, Hạt Kiểm lâm các huyện đã tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và PCCCR trên địa bàn quản lý. Các hạt kiểm lâm tham mưu UBND các huyện ban hành Chỉ thị chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo vệ và PCCCR trên địa bàn. Bên cạnh việc củng cố, kiện toàn 131 ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng các cấp (trong đó có 12 ban chỉ đạo cấp huyện, 119 ban chỉ đạo cấp xã) và thành lập 623 tổ, đội PCCCR cơ sở, lực lượng kiểm lâm đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCCR, tổ chức tuyên truyền lưu động, 29 đợt tuyên truyền trực tiếp với chủ rừng, 158 đợt tuyên truyền bằng hình thức họp dân cho 8.387 lượt người về pháp luật bảo vệ rừng.

Đến nay, kiểm lâm đã ký cam kết bảo vệ rừng với 299 hộ gia đình, chủ rừng và các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản. Kiểm tra, sửa chữa thiết bị, dụng cụ chữa cháy và bố trí nhân lực trực theo quy định sẵn sàng ứng cứu tại các địa phương và chủ rừng khi có cháy xảy ra.

  Chi cục còn phối hợp với Trung tâm Khí tượng thủy văn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dự báo và thông tin cấp dự báo cháy rừng hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng và dựng các bảng tuyên truyền trực quan để các địa phương, ban ngành liên quan và quần chúng nhân dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp PCCCR.
  

Nguyễn Khâm  


 

.
.