Được huy động vàng bằng chứng chỉ đến 25/11/2012

Thứ Sáu, 15:56, 04/05/2012 [GMT+7]
.

Ngân hàng Nhà nước cấm tổ chức tín dụng dùng vàng huy động để thế chấp, ký quỹ đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tiền vay tại tổ chức tín dụng khác.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 12 sửa đổi một số điều của Thông tư 11/2011/TT-NHNN về huy động và cho vay vàng.

Theo Thông tư 12, việc huy động vàng bằng chứng chỉ ngắn hạn của tổ chức tín dụng sẽ chấm dứt vào 25/11/2012 thay vì ngày 1/5/2012 như quy định tại Thông tư 11/2011/TT-NHNN.

Cũng theo Thông tư 12, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng dưới mọi hình thức thành VND hoặc các hình thức bằng tiền khác, không được sử dụng vàng huy động để cầm cố, thế chấp, ký quỹ bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tiền vay tại tổ chức tín dụng khác.

Tổ chức tín dụng phải xây dựng lộ trình, phương án chấm dứt việc huy động vàng vào ngày 25/11/2012, gửi Vụ Quản lý ngoại hối, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, thuộc Ngân hàng Nhà nước để giám sát thực hiện.

Thông tư 12/2012/TT-NHNN có hiệu lực từ 30/4/2012.

 

Theo VOV

.