Cập nhật lúc: 22:40, 25/12/2018 [GMT+7]
.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông.

 

 

Công văn nêu rõ, nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, gây bức xúc trong dư luận, yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với cán bộ, kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 989/QĐ-UBND​ ngày 26/12/2017 về phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm phối hợp, thực hiện nhiệm vụ và giải pháp được giao tại Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh.
 
Đối việc khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Trà Khúc, nhất là việc khai thác cát trái phép tại khu vực phía bắc cầu Trường Xuân, thuộc xóm Vạn, thôn Trường Xuân - Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh và thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi theo Công văn số 6041/STNMT-TTr ngày 17/12/2018, yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh, UBND thành phố Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch phối hợp, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép tại địa phương trước ngày 28/02/2019; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
 
PV
.