Ban Tuyên giáo các cấp: Tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước

16:27, 13/10/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, tỉnh ta chú trọng thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27.4.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về "Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân", góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
Nâng cao hiệu quả phối hợp
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai nghiêm túc việc ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, ký kết chương trình phối hợp với UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh, đồng thời thành lập tổ chuyên viên tham mưu, theo dõi việc thực hiện Quyết định 221. Nội dung, hình thức triển khai thực hiện Quyết định 221 khá phong phú, sáng tạo, ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả.
 
Nội dung ký kết phối hợp tuyên truyền hằng năm giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp được lựa chọn kỹ lưỡng, trọng tâm và triển khai kịp thời. Hình thức phối hợp tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đối tượng tuyên truyền, có tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương.  
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở TT&TT họp báo thông tin về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh.         Ảnh: TL
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở TT&TT họp báo thông tin về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh. Ảnh: TL
 
Qua các chương trình phối hợp, đã cung cấp kịp thời những thông tin thời sự quan trọng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và lực lượng báo cáo viên các cấp. Nhờ phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau khi triển khai công việc nên nhiều việc mới, việc khó đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nhanh gọn, hiệu quả.
 
Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh; tuyên truyền giáo dục pháp luật trong toàn ngành tuyên giáo, các cơ quan khối tuyên truyền, các sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo từng tháng, quý... Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp đều đăng ký nội dung với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị phối hợp và cung cấp thông tin tuyên truyền liên quan đến các nội dung phát triển kinh tế - xã hội... 
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức trên 100 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, trong đó lồng ghép, giới thiệu hàng chục chuyên đề gắn với nội dung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các ngành, đơn vị. Đồng thời, phát hành hàng triệu bản tin thông báo nội bộ phục vụ kịp thời sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh.
 
Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân
 
Việc phối hợp trong công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng đội ngũ cộng tác viên cấp tỉnh gồm có 20 đồng chí, hoạt động tích cực, chủ động nắm bắt, cập nhật và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận của địa phương, đơn vị, kịp thời báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo và đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý. 
 
Để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động đối với đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện việc giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh hằng tháng, thiết lập hộp thư điện tử nội bộ để tiếp nhận và phản hồi thông tin hai chiều nhằm nắm bắt thông tin phản ánh về tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời kịp thời định hướng nội dung hoạt động cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội.
 
Sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư, nhận thức của các ngành, các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo nói chung và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được nâng lên.
 
Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, các ngành trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển toàn diện, ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Q.HÙNG - P.LÝ
 
 
 
.
.