Ba Tơ: Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống

22:53, 12/10/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống, huyện Ba Tơ đã đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, nhất là phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, nhằm tạo động lực cho những năm tiếp theo.
Tạo đột phá từ đầu nhiệm kỳ
 
Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ cho biết: Ngay sau đại hội, huyện tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức để sớm ổn định và đảm bảo hoạt động hiệu quả. Xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy phù hợp với yêu cầu và bám sát tình hình thực tiễn của huyện trong điều kiện mới. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách địa bàn, lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ, nhằm kịp thời kiểm tra, hướng dẫn, giám sát và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần giúp các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra.  
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ.
Huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết với nhiều hình thức sinh động, phong phú và phù hợp với tình hình thực tiễn ở mỗi cơ quan, ban, ngành và địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện tổ chức vận động quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội... Trong đó, huyện triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng với tinh thần tạo sự chuyển động và giành thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo đà thúc đẩy sự phát triển cho 5 năm tới.
 
Để đạt được mục tiêu nghị quyết đề ra, huyện Ba Tơ tập trung xây dựng chương trình, đề án trọng tâm để dồn sức thực hiện và tạo sự đột phá cho phát triển như: Triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) theo hướng sản xuất hàng hóa và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thị trấn Ba Tơ, để đến năm 2025 đạt một số tiêu chí đô thị loại IV...
 
Theo Bí thư Đảng ủy thị trấn Ba Tơ Nguyễn Hồng Quân, Đảng ủy thị trấn đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên nắm nội dung nghị quyết đại hội đảng bộ huyện và thị trấn. Xây dựng chương trình hành động cụ thể để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, với phương châm “Bám sát nghị quyết để lãnh, chỉ đạo phù hợp, sát với điều kiện của từng thôn, tổ dân phố”. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với việc triển khai các dự án xây dựng hạ tầng đô thị. Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng vận động đưa cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ... 
 
Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng
 
Trong công tác xây dựng Đảng, huyện Ba Tơ tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh một cách bền vững. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của chi bộ làm đòn bẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, chất lượng đảng viên. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính.
 
Trong đó, huyện chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị. Củng cố các chức danh lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; luân chuyển, điều động cán bộ từ huyện về xã, thị trấn và từ xã, thị trấn về huyện, điều chuyển ngang giữa các phòng, ban, cơ quan của huyện và giữa các xã với nhau...
 
Ông Đinh Ngọc Vỹ nhấn mạnh, trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn trong giai đoạn tới, huyện tập trung huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thương mại - dịch vụ; công nghiệp để đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung xây dựng nông thôn mới, chăm lo phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân...
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 
.
.