Đảng bộ xã Bình Chánh: Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

10:38, 10/11/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Đảng ủy xã Bình Chánh (Bình Sơn) đã tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

TIN LIÊN QUAN

Chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm  

Bí thư Đảng ủy xã Bình Chánh Hoàng Thị Ái Loan cho biết: Đảng ủy xã đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại cần phải tập trung khắc phục, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đó là, công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và dư luận trong nhân dân đôi lúc chưa kịp thời.

Một số đảng viên tham gia học tập nghị quyết; chỉ thị của Đảng chưa đầy đủ, có biểu hiện ngại học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng. Công tác phối hợp vận động quần chúng nhân dân đôi lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Chất lượng cán bộ Mặt trận, các đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu.

Cán bộ, nhân dân xã Bình Chánh (Bình Sơn) tham gia tập huấn, nâng cao kiến thức pháp luật.
Cán bộ, nhân dân xã Bình Chánh (Bình Sơn) tham gia tập huấn, nâng cao kiến thức pháp luật.

Ngoài ra, việc chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã chưa hiệu quả. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tranh chấp đất đai trong nhân dân còn chậm. Công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ, dẫn đến người dân lấn chiếm đất công làm nhà, lều quán trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích; công tác dồn điền, đổi thửa triển khai chậm...

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Để chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, Đảng ủy xã Bình Chánh đã đề ra một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu, gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, chú trọng sinh hoạt chuyên đề...

Đồng thời, tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, từ đó kịp thời định hướng công tác tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Duy trì thực hiện tiếp xúc, đối thoại giữa bí thư cấp ủy với nhân dân, qua đó chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc ở cơ sở đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng đã chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Xã Bình Chánh thực hiện có hiệu quả mô hình “Gần dân, sát việc”, "Hòm thư góp ý"... nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức.

Theo bà Hoàng Thị Ái Loan, sau khi nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), mỗi cán bộ, đảng viên đã nhìn nhận những mặt hạn chế, khuyết điểm của bản thân, từ đó tự xác định giải pháp để khắc phục, sửa chữa. Qua đó, cán bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia giải quyết những kiến nghị, bức xúc và các nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia mô hình giúp đỡ gia đình đảng viên, gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
.