Cập nhật lúc: 08:21, 02/09/2016 [GMT+7]
.

Tết Độc lập


(Báo Quảng Ngãi)- Với những người sống qua hai cuộc chiến, từng vào sinh ra tử, chứng kiến những biến cố của lịch sử dân tộc luôn cảm nhận sâu sắc giá trị của một đất nước độc lập, tự do; một quốc gia hòa bình. Mùa Thu năm 1945- Cách mạng Tháng Tám thành công, chấm dứt 80 năm trường nô lệ, khôi phục lại nền độc lập cho một dân tộc anh hùng, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN


Đi trong sắc hoa vàng rực rỡ của tiết trời mùa Thu, ngày 2.9.1945, dòng người trên tay cờ đỏ sao vàng nô nức kéo về Vườn hoa Ba Đình, nay là Quảng trường Ba Đình lịch sử, để nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập. Đây còn là thông điệp gửi đến quốc dân đồng bào, với bè bạn năm châu, kể từ nay Việt Nam là một quốc gia có đầy đủ chủ thể sau hàng chục năm trường nộ lệ, trong niềm hân hoan và ngập tràn hạnh phúc của quân và dân ta trong khắp mọi miền Tổ quốc: “…Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Tết độc lập là thế đấy!

Không khí Tết Độc lập 1945 ở Hà Nội.                         Ảnh: Tư liệu
Không khí Tết Độc lập 1945 ở Hà Nội. Ảnh: Tư liệu

Cũng từ cái Tết Độc lập này, cả dân tộc nhất tề đứng lên tiến hành hai cuộc kháng chiến chống lại các thế lực xâm lược hùng mạnh để đi đến ngày toàn thắng 30.4.1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tổ quốc thống nhất, giang sơn nối liền một dải, Bắc - Nam sum họp một nhà, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, tạo tiền đề cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trên quê hương Quảng Ngãi anh hùng, cũng rất đỗi tự hào khi có đội du kích Ba Tơ làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa mùa Thu tháng Tám thành công rực rỡ. Đây cũng là một trong những địa phương có lực lượng cách mạng hùng hậu và khởi nghĩa thắng lợi sớm so với cả nước; đội du kích Ba Tơ cũng là tiền thân của lực lượng vũ trang của tỉnh nói riêng, Quân khu 5 và cả nước nói chung.
 
Tháng Tám mùa Thu năm ấy, từ hai chiến khu Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, quân cách mạng của ta đã về đồng bằng đánh quân phát xít Nhật ở Xuân Phổ, Mỏ Cày, rồi cùng với nhân dân  kéo về thị xã rợp trời cờ đỏ sao vàng. Nếu “Ba Tơ quê mẹ anh hùng trồng mía mía ngọt, trồng chông chông dài...” là một điểm son trong lịch sử dân tộc; thì ngọn lửa Trà Bồng quật khởi trong thời kỳ cách mạng miền Nam ác liệt, là bản anh hùng ca thôi thúc cả nhân dân miền Nam đứng dậy chống đế quốc xâm lược. Truyền thống Ba Tơ kiên cường và Trà Bồng quật khởi năm xưa, giờ tiếp tục được phát huy trong giai đoạn phát triển mới trên quê hương núi Ấn - sông Trà.
Thành phố Quảng Ngãi hôm nay.         ảnh: tl
Thành phố Quảng Ngãi hôm nay. Ảnh: T.L


Giờ đây, cứ đến mùa Thu tháng Tám, Tết Độc lập 2.9.1945, cả dân tộc Việt Nam lại cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, anh dũng, quật cường của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng đất nước phồn vinh như ngày hôm nay. Và càng tự hào hơn khi dân tộc ta  có  vị lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu, người đã dày công bôn ba khắp năm châu để tìm đường cứu nước, có công thành lập Đảng và cùng Đảng lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bờ vinh quang.

Những nén hương ngát thơm vị quế mà đồng bào Cor ở Trà Bồng nói riêng và các tầng lớp nhân dân Quảng Ngãi nói chung thắp lên bàn thờ Bác trong ngày Tết Độc lập 2.9 là lòng biết ơn, trân trọng công lao trời biển của Người đối với cả dân tộc, với Đảng. Nghĩa cử ấy như là sợi dây khơi dậy trong thế hệ trẻ, những người chưa một lần đi qua chiến tranh niềm tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc, về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Bác Hồ kính yêu.   
                                 

Phú Đức
 

.
.