Cập nhật lúc: 08:25, 21/04/2016 [GMT+7]
.

Sơn Tây luân chuyển cán bộ để đào tạo


(Báo Quảng Ngãi)- Là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao, chính sách đãi ngộ cho cán bộ dưới xuôi lên công tác chưa thực sự hấp dẫn, nên việc xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương là thách thức không nhỏ của Đảng bộ huyện Sơn Tây trong nhiều năm qua.

  • Sơn Tây chú trọng phát triển đảng viên mới
    (Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Sơn Tây luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt là những quần chúng ưu tú trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ, đồng thời nâng cao chất lượng hệ thống chính trị trên địa bàn.
    .


Ông Trương Văn Do - Phó Bí thư Huyện ủy Sơn Tây cho biết, trên cơ sở Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Từ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo khảo sát tình hình cơ cấu, vị trí việc làm, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; dự báo, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị để chủ động đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài. Rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện và xã.
 

Từ năm 2013 đến nay, huyện có 8 cán bộ, công chức được cử đi học  thạc sĩ, 64 người học đại học; 82 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 133 người có trình độ trung cấp chính trị… Hiện nay, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định đạt 75%; cấp xã 72%. Nhờ đó, trình độ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên, có bản lĩnh chính trị và năng lực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định luân chuyển, đưa cán bộ về cơ sở và ngược lại để cọ xát với thực tiễn công việc. Từ năm 2013 đến nay, Sơn Tây đã điều động, luân chuyển 5 cán bộ lãnh đạo, quản lý ở huyện về xã giữ các chức danh chủ chốt như bí thư, chủ tịch; điều động luân chuyển 12 cán bộ từ xã về huyện và điều động ngang giữa các phòng, ban chuyên môn, khối đảng, các hội đoàn thể sang khối nhà nước và ngược lại 27 cán bộ. Tiếp nhận, phân công công tác và tổ chức bầu chức danh phó chủ tịch UBND xã cho 9 đồng chí đội viên Dự án 600 trí thức trẻ về công tác tại 9 xã trên địa bàn huyện; tiếp nhận, phân công 5 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy tăng cường về xã theo Quyết định 8738 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Việc điều động, luân chuyển đó đã góp phần xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của cán bộ một số xã; khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ địa phương. Thực tiễn cho thấy, những cán bộ trẻ được điều động, luân chuyển đã tiếp cận nhanh với công việc, mang đến một phong cách làm việc mới cho chính quyền địa phương, góp phần làm thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ cơ sở. Ông Bùi Văn Nhàn - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Tây, chia sẻ, việc Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên nắm tình hình đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, nhất là lực lượng cán bộ kế cận, cán bộ nữ, cán bộ là người đồng bào các dân tộc thiểu số là muốn lựa chọn được một đội ngũ cán bộ có năng lực thực sự, không chỉ cho nhiệm vụ trước mắt mà cả những nhiệm kỳ sau.

“Việc tăng cường, luân chuyển, điều động cán bộ trẻ từ huyện về xã ban đầu cũng có một số ý kiến, song Ban Thường vụ Huyện ủy đã mạnh dạn thực hiện, nhằm đào tạo lớp cán bộ kế cận. Nhiều đồng chí đã nêu cao ý thức, chủ động hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”, ông Trương Văn Do khẳng định.      
              

   BÁ SƠN

 

.
.