Cập nhật lúc: 13:38, 15/12/2014 [GMT+7]
.

Sơn Tây chú trọng phát triển đảng viên mới


(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Sơn Tây luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt là những quần chúng ưu tú trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ, đồng thời nâng cao chất lượng hệ thống chính trị trên địa bàn.

TIN LIÊN QUAN

Ngay từ đầu nhiệm kỳ và hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, phân công cán bộ các ban, ngành tăng cường về cơ sở, nắm bắt tình hình, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (CSĐ) làm tốt công tác quy hoạch, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, chú trọng tới các thôn có nhiều hộ đồng bào DTTS, thôn vùng sâu, vùng xa chưa có đảng viên. Đồng thời, hằng năm đều tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục…

Nhiều cán bộ là người dân tộc thiểu số được đào tạo sơ cấp lý luận chính trị.              Ảnh: PV
Nhiều cán bộ là người dân tộc thiểu số được đào tạo sơ cấp lý luận chính trị. Ảnh: PV


Với quyết tâm cao của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng với nhận thức đầy đủ và sâu sắc của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nên công tác phát triển đảng khu vực nông thôn của huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng, không chạy theo số lượng. Nếu năm 2001, Sơn Tây kết nạp được 28 đảng viên mới thì năm 2014 đã bồi dưỡng, kết nạp được 83 đảng viên mới, đạt 105% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 1.200 đảng viên, sinh hoạt tại 29 tổ chức CSĐ. Trong đó, các xã: Sơn Mùa kết nạp được 10 đồng chí, Sơn Lập 9, Sơn Dung 8 và Sơn Tinh 8 đồng chí…

Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn nên đội ngũ đảng viên người DTTS ở Sơn Tây đã tăng lên về số lượng và chất lượng cũng được nâng lên. Độ tuổi bình quân là 28, có trình độ từ trung học phổ thông trở lên. Đây là lực lượng nòng cốt trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa của huyện. Đại bộ phận tổ chức CSĐ ở cơ sở được củng cố, tăng cường, từng bước khẳng định được vị thế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, góp phần xây dựng Sơn Tây vững về chính trị, mạnh về kinh tế, ổn định an ninh trật tự, đời sống nhân dân ngày một nâng cao...

Đến nay, Sơn Tây đã cơ bản không còn thôn trắng về đảng viên và tổ chức đảng. Huyện ủy phân công cán bộ chủ chốt về từng xã nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con và theo dõi từng xã cụ thể. Một mặt, Huyện ủy chỉ đạo các ban, ngành đổi mới trong hoạt động, tăng cường đi cơ sở, bám sát thôn, xóm… Cùng với đó chỉ đạo cơ sở tìm chọn những nhân tố mới để bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS. Đội ngũ đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu trong tất cả các lĩnh vực, tạo thêm sức mạnh cho hệ thống chính trị, làm tiền đề cho sự phát triển bền vững của vùng cao Sơn Tây.

Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Đinh Kà Để, cho biết: Huyện ủy Sơn Tây chỉ đạo các cấp ủy đảng trong huyện xem công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải ý thức rõ trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là vùng đồng bào DTTS. Huyện chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển, trong đó chú trọng kết nạp Đảng những quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người và mở rộng đối tượng tạo nguồn là con em đồng bào DTTS...

“Việc phát triển đảng viên không lấy số lượng làm thành tích, mà quan trọng là chất lượng đảng viên mới. Đảng viên người DTTS được coi là những hạt nhân trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương”, đồng chí Đinh Kà  Để khẳng định.


Bá Sơn
 

.