Môi trường biển và phát triển bền vững

22:29, 19/06/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Phát biểu tại Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng Hành động vì môi trường năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đề nghị các tổ chức, cá nhân tăng cường nhận thức, quyết tâm hành động, chung tay hành động, để bảo vệ biển và hải đảo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  • Giúp trẻ ý thức bảo vệ môi trường biển, đảo
    (Báo Quảng Ngãi)- Cô giáo Nguyễn Thị Thương, Trường Mầm non An Vĩnh (Lý Sơn) đã có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, đặc biệt là lồng ghép giáo dục ý thức cho học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
    .

Biến đổi khí hậu và nước biển dâng; việc khai thác, sử dụng quá mức, thiếu bền vững tài nguyên biển làm suy thoái, gây ô nhiễm môi trường là thách thức nghiêm trọng mà nhân loại đang đối mặt. Ở tỉnh ta, dọc 130km đường bờ biển, nhất là ở các xã Bình Châu (Bình Sơn), Đức Minh, Đức Phong (Mộ Đức), Phổ Thạnh (Đức Phổ)... và vùng biển huyện Lý Sơn, tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải, rác thải từ các khu dân cư, nhà máy, khu du lịch ven biển, rồi chất thải và nước thải từ việc nuôi trồng thủy sản… đã đến mức báo động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển bền vững của tỉnh.

Trong những năm qua, nước ta nói chung và Quảng Ngãi nói riêng đã hướng mạnh ra biển, hình thành hướng phát triển kinh tế - xã hội dựa vào tiềm năng, lợi thế của biển để phát triển. Tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Phấn đấu các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả nước; kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển ước đạt 65 - 70% GDP cả nước.

Để đạt được mục tiêu quan trọng này, việc phát triển kinh tế biển Việt Nam phải được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đó cũng là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Do đó, cần phải tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng và nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân đối với vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển hiện nay và trong tương lai.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững kinh tế biển, thì phải dựa trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo đảm hài hoà giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển. Điều này đòi hỏi các bộ, ngành liên quan và các địa phương có biển phải có các giải pháp tổng thể và căn cơ.

Một điều quan trọng nữa là, cần bảo đảm sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân vùng biển đảo. Ngược lại, những ngư dân, những người hưởng lợi từ biển cần khai thác nguồn lợi thủy sản có trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật trong nước và quốc tế, và phải trở thành những nhân tố tích cực trong việc phát triển kinh tế biển một cách bền vững.


LINH GIANG
 

.