Triển khai công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng năm 2019

11:26, 16/02/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 15.12,  Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI; Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Kết luận số 629; Tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2109. 
 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng chủ trì hội nghị. 
 
Thực hiện Nghị quyết 28 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về “ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” , 5 năm qua, nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có những chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu quốc phòng, quân sự đều đạt và vượt; chất lượng, độ tin cậy ngày càng vững chắc. Kinh tế- xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư xây dựng… tạo điều kiện thuận lợi để tích lũy, xây dựng tiềm lực quốc phòng phục vụ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
 
Lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nắm chắc tình hình, chủ động ngăn ngừa và đập tan các âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, bảo đảm yêu cầu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh. 
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị
 
Đối với việc thực hiện Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý vật liệu nổ, ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển và sử dụng chất nổ khai thác trái phép trên bển gắn với Kết luận số 629 của Thường trực Tỉnh ủy, trong  3 năm qua, các cấp, ngành; các huyện, TP ven biển, đảo đã chủ động tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc quản lý vật liệu nổ, ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung diện, chất độc và xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản.
 
Công tác phối hợp trong việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ …giảm đáng kể.
 
Về công tác nội chính, cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, trong năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan Khối Nội chính đã tham mưu tích cực cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, nhất là chỉ đạo xử lý các điểm nóng, phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội liên quan đến lĩnh vực môi trường, đất đai,…
 
Trong năm 2018 đã phát hiện, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 6 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; chỉ đạo xử lý xong 5 vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý sau thanh tra được tăng cường.
 
Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thực hiện đúng quy định, không có vi phạm trong hoạt động tư pháp. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm thực iện đạt kết quả. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng được tăng cường; việc công khai, minh bạch trong hoạt  động được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc; xử lý nghiêm minh các hành vi tham những, vi phạm về kinh tế.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu và trình bày tham luận nêu lên những kết quả đạt được cũng như hạn chế của các ngành, địa phương trong thực hiện Nghị quyết 28, Chỉ thị 06 gắn với Kết luận 629, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham những trong thời gian qua. 
 
Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 28, phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền dịa phương, sở, ban, ngành liên quan cần đổi mới phương thức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các ủy đảng; xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Duy trì nghiêm chế độ trực sẳn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo. 
 
Ưu tiên phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khổi nghiệp. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển đảo.
 
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 06, Kết luận  629 và các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác quản lý vật liệu nổ; đấu tranh, ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, tàn trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, xung điện chất độc và xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản. 
 
Thực hiện khai thác hải sản hiệu quả đi đôi với bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, cơ cấu đội tàu hợp lý, tăng cường năng lực khai thác xa bờ; tham gia khai thác các vùng đánh cá chung trong hiệp định nghề cá giữa Việt Nam với các nước.
 
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ phương tiện tàu cá; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển, tàn trữ vật liệu nổ; các đối tượng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và xâm phạm vùng biển nước ngoài, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 
 
UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
 
Đối với việc thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để nâng cáo nhận thức về công tác nội chính cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII. 
 
Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế- xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, đấu tranh phòng ngừa và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, gay gắt, kéo dài. 
 
Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;...
 
Tại hội nghị, UBND tỉnh cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI; Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Kết luận số 629; công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng năm 2018.
 
H.P
.