Cập nhật lúc: 15:12, 06/12/2018 [GMT+7]
.

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14


(Baoquangngai.vn)- Sáng 6.12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 14, khóa XIX để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh chủ trì hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy các nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019; Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
 
Sơ kết Nghị quyết 05-NQ/TU về cải cách thủ tục hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và Kết luận 17-KL/TU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. 
 
Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Quán triệt, triển khai Quy định số 07 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBHQ tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu khai mạc hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBHQ tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu khai mạc hội nghị

 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị nghiên cứu kỹ các tài liệu và căn cứ vào tình hình thực tế thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém; đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và cho cả nhiệm kỳ khóa XIX, nhất là tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, GRDP bình quân đầu người, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư toàn xã hội; việc thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… 
 
Đồng thời, phân tích, dự báo các thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức; đề ra các biện pháp đột phá, khả thi nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và cả nhiệm kỳ.
 
H.P
 
.