Cập nhật lúc: 20:42, 04/07/2018 [GMT+7]
.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12, khóa XIX


(Baoquangngai.vn)-  Ngày 4.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đã chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12, khóa XIX.

TIN LIÊN QUAN

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 6 tháng đầu năm; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018. Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 18 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016- 2020; Kết luận số 30 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 và Kết luận số 31 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững ở 6 huyện miền núi trong giai đoạn 2016- 2020. 
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, với sự nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực; kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 9,23% so với cùng kỳ, thu ngân sách ước đạt 8.350 tỷ, tăng 4,3%, đạt 57% dự toán. 
 
Tỉnh cũng đã ban hành và đang tổ chức thực hiện Kế hoạch sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Trung ương 6 khóa XII. Chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới khâu tổ chức thực hiện; đã dành nhiều thời gian gặp gỡ doanh nghiệp; kiểm tra, đôn đốc, làm việc với các đơn vị, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực.
 
Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
 
Các đại biểu chủ trì hội nghị
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 
Về thực hiện Kết luận 18, 30 và 31 của Tỉnh ủy  trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn và miền núi  thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong lĩnh vực công nghiệp, đã thu hút được 65 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 3,34 tỷ USD (Khu liên hợp sản xuất giang thép Hòa Phát Dung Quất và các nhà máy phụ trợ, khu đô thị - công nghiệp DQ …).
 
Nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 4,17%; năm 2017, có 41 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 23,2 triệu đồng/năm; đến nay đã thu hút được 54 dự án đầu tư vào nông nghiệp. 
 
Kinh tế miền núi tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất tăng trung bình 9,3%/ năm; văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục có những bước tiến đáng kể và nhiều đổi mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,89%/năm; khối đại đoàn kết, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở các huyện miền núi được củng cố, giữ vững.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các văn bản trình bày tại hội nghị; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến đánh giá những mặt đạt được và những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; việc thực hiện Kết luận 18, 30 và 31 của Tỉnh ủy trong thời gian qua; đồng thời nêu ra những giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. 
 
Các đại biểu cho rằng, trong  thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị, địa phương chưa chủ động xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế theo tinh thần thực hiện NQ 18, 19; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn thấp; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ở một số lĩnh vực còn hạn chế; các chỉ số về cải cách hành chính, mức độ hài lòng, quản trị và hành chính công xếp ở mức thấp; một số khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm; đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao….
 
Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại hội nghị
 
Đối với việc thực hiện Kết luận 18, 30 và 31 cả Tỉnh ủy, thời gian qua, dù có bước phát triển, tuy nhiên, quy mô nhiều cơ sở công nghiệp còn nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp; phụ thuộc lớn vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất; thu hút đầu tư công nghiệp phụ trợ, công nghiệp sản xuất còn chậm. Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch chậm; sản xuất nhỏ, phân tán; công tác dồn điền, đổi thửa, hình thành vùng sản xuất tập trung còn chậm; nông sản bán ra thị trường chủ yếu là ở dạng thô, giá trị gia tăng thấp; phát triển thủy sản còn hạn chế; cảng cá và khu neo đậu chưa đáp ứng được nhu cầu. 
 
Cùng với đó, phát triển KT – XH miền núi chưa toàn diện; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ, manh mún; chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn; giảm nghèo chưa thật sự bền vững.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ  quán triệt, triển khai Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên quán triệt, triển khai Quy định số 01 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra  trong công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, sau một ngày làm việc, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 đã hoàn thành chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh,  6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; đoàn kết, nỗ lực, năng động, sáng tạo để thực hiện thắng lợi chủ đề và các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018. 
 
Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các ngành, các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị TƯ6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
 
Tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị TƯ7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực uy tín và ngang tầm nhiệm vụ; về cải cách chính sách tiền lương; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
 
Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng ưu tiên cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ; bố trí cán bộ theo chức danh công chức; có năng lực, phẩm chất đạo đức; giảm đầu mối, giảm cấp trưởng, giảm cấp phó; giảm, tinh gọn biên chế; nhằm chuẩn hóa hơn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đầy đổi mới, sáng tạo; có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 
 
Kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền và các biểu hiện tiêu cực khác trong công tác cán bộ; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
 
Trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, cần chú trọng kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong Đảng liên quan đến tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong cán bộ, đảng viên; giám sát kê khai tài sản cán bộ các cấp.
 
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, chính quyền; đối thoại và giải quyết các kiến nghị sau đối thoại tiếp công dân; các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị để đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Ủy viên TƯ Đảng, Bí  thư Tỉnh ủy, Trường đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu bế mạc hội nghị
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu bế mạc hội nghị
 
Cùng với đó, chấn chỉnh nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; có chế tài bắt buộc cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước phải giải quyết công việc của công dân qua môi trường mạng;…
 
Chủ động gặp gỡ trực tiếp mời gọi các nhà đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại chuyên nghiệp để xúc tiến đầu tư; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện tăng quy mô, mở rộng sản xuất kinh doanh. 
 
Thực hiện các giải pháp chống thất thu, nợ đọng thuế; phấn đấu đạt và vượt dự toán. Tập trung giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng; ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
 
Quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học; chất lượng dịch vụ y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là ở vùng núi, hải đảo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công, bảo trợ xã hội.
 
Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét, trấn áp tội phạm; tăng cường phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cũng đề nghị, cùng với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các ngành công nghiệp truyền thống, cần ưu tiên thu hút mạnh đầu tư công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hóa dầu; phát triển các ngành công nghiệp nhẹ, dịch vụ vận tải biển (cảng hàng hóa, cảng container…), từng bước giảm phụ thuộc vào Nhà máy lọc dầu; phấn đấu đến năm 2020 công nghiệp địa phương chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản phẩm công nghiệp trên địa bàn.
 
Thực hiện chương trình nông thôn mới theo hướng ưu tiên nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực điều hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chú trọng phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện phương châm từ đồng ruộng, trang trại; từ hộ gia đình đến cụm dân cư, đến thôn, xã, huyện.
 
Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục nghiên cứu, ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách về nông nghiệp, nông thôn như: tích tụ ruộng đất, xây dựng vùng chuyên canh tập trung; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông, lâm, thủy, hải sản; liên kết giữa người sản xuất, nhà khoa học, nhà nước và doanh nghiệp.
 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 và cả nhiệm kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên; nhất là các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; cấp ủy, chính quyền các cấp; nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; phấn khởi, tự hào với những thành quả bước đầu; trăn trở trước các khó khăn của Nhân dân; khát khao đổi mới, sáng tạo, vận dụng những kinh nghiệm hay trong thực tiễn, chung sức, đồng lòng tạo ra động lực mới cho sự phát triển; lấy đổi mới, sáng tạo để khắc phục bảo thủ, trì trệ; lấy tích cực chống lại tiêu cực.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cho rằng, niềm tin, sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân; xây dựng niềm tin trong các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp; tạo ra sự thay đổi thực chất, căn bản, toàn diện; hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và các năm tiếp theo.
 
*Cũng tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Cao Phúc- Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy và đồng chí Ngô Văn Trọng- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020.
 
H.P
.