Cập nhật lúc: 07:15, 07/07/2018 [GMT+7]
.

Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính


(Báo Quảng Ngãi)- Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực và những yếu kém, thiếu sót, hạn chế của tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC)... là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh, vừa ban hành cuối tháng 6.2018.

  • Khắc phục hạn chế trong cải cách hành chính: Cần có quyết tâm cao
    (Báo Quảng Ngãi)- Làm thế nào để khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong năm 2018? Đây là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại Hội nghị Công bố chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố do Sở Nội vụ tổ chức vào sáng 5.6.
    .


Công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng, nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với mọi người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông; người dân, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn góp ý, phản biện để xây dựng các chủ trương, chính sách sát đúng với thực tế; cũng như phản ánh những biểu hiện sai trái, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Đối với công tác CCHC cũng vậy. Để nâng cao nhận thức cho nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức trong việc đẩy mạnh CCHC và phấn đấu xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”, thì công tác tuyên truyền phải được coi trọng. Với kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018, UBND tỉnh đã đề ra những nội dung hết sức cụ thể và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các cơ quan, sở, ngành và chính quyền các địa phương, trong đó có các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh.

Cụ thể là, UBND tỉnh yêu cầu 100% cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phải xây dựng baner hoặc có chuyên mục tuyên truyền về CCHC. Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh, Đài truyền thanh - phát lại truyền hình các huyện, thành phố phải có chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền về CCHC. Đến hết năm 2018 có 100% cơ quan nhà nước cấp xã thực hiện liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành (eOffice)...

Năm 2018, Quảng Ngãi đặt chỉ tiêu phấn đấu cải thiện chỉ số Par Index lên vị trí 45- 50/63 tỉnh, thành trong cả nước. Để đạt mục tiêu đó, bên cạnh nỗ lực từ các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc thực thi nhiệm vụ, thì cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền.

Để công tác tuyên truyền CCHC đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan báo chí, truyền thông với cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, việc cung cấp thông tin cho báo chí cần được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chính xác và khách quan hơn. Tránh tình trạng, một số sở, ngành, địa phương khi nghe phóng viên liên hệ viết bài về thành tích thì "sốt sắng" cung cấp thông tin; còn khi đề cập đến một số mặt hạn chế, yếu kém thì tìm mọi cách né tránh.

PHẠM DANH
 

.
.