Cập nhật lúc: 14:19, 11/06/2018 [GMT+7]
.

Khắc phục hạn chế trong cải cách hành chính: Cần có quyết tâm cao


(Báo Quảng Ngãi)- Làm thế nào để khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong năm 2018? Đây là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại Hội nghị Công bố chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố do Sở Nội vụ tổ chức vào sáng 5.6.

TIN LIÊN QUAN

Nhiều chỉ số đạt thấp  

Theo công bố của UBND tỉnh, chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố đạt thấp. Điểm trung bình về chỉ số CCHC của 20 sở, ban, ngành là 66,19. Không có cơ quan nào có kết quả chỉ số CCHC đạt trên 80 điểm. Có 6 sở có chỉ số CCHC đạt trên 70 điểm gồm: Sở Tư pháp, Khoa học &Công nghệ, Giao thông-Vận tải, Nội vụ, Tài chính và Thanh tra tỉnh; 13 sở, ban, ngành đạt kết quả chỉ số CCHC từ 50 điểm đến dưới 70 điểm. Ban Dân tộc tỉnh có kết quả chỉ số CCHC thấp nhất (dưới 50 điểm).

 Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện Đức Phổ.                                             ẢNH: PHƯƠNG LÝ
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện Đức Phổ. ẢNH: PHƯƠNG LÝ


Có 2 chỉ số thành phần đạt giá trị trung bình trên 90%, đó là lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và cải cách tài chính công. Lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có giá trị trung bình đạt thấp nhất (dưới 50%). Lĩnh vực hiện đại hóa hành chính cũng có kết quả thấp, với giá trị trung bình 54,76%.

Đối với chỉ số CCHC của 14 huyện, thành phố, điểm trung bình là 54,96, giá trị trung bình đạt 56,37%. TP.Quảng Ngãi đứng đầu bảng xếp hạng, với kết quả chỉ số đạt được là 64,62%; huyện Tây Trà đứng cuối bảng (đạt 31,45%). Một số lĩnh vực có điểm số đạt thấp như: Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện (36,19%); hiện đại hóa hành chính cấp huyện (36,71%); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (46,43%); đánh giá tác động đến sự phát triển kinh tế-xã hội (37,01%)...

Tập trung khắc phục những hạn chế

Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng nhận định, đây là năm đầu tiên tỉnh triển khai công bố chỉ số CCHC, mặc dù các sở, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng, nhưng kết quả đạt được chưa cao. Sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp ở một số nơi trong thực hiện CCHC chưa quyết liệt. Một bộ phận không nhỏ cán bộ thiếu nghiêm túc trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính;chất lượng giải quyết công việc còn thấp, có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực nhưng việc xử lý chưa nghiêm...

Tại hội nghị, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế trong CCHC ở cơ quan, đơn vị mình và bày tỏ quyết tâm khắc phục cho bằng được, để góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2018. Nhiều đại biểu cho rằng, việc Quảng Ngãi xếp cuối bảng trong cả nước về chỉ số CCHC năm 2017 đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với người đứng đầu của từng sở, ngành, địa phương và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện CCHC thời gian đến.

Theo Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và KCN Quảng Ngãi Nguyễn Minh Tài, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức làm khó doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính. Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng cho biết: TP.Quảng Ngãi còn nhiều việc phải làm trong công tác CCHC, để đem đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, trong đó chú trọng giải pháp nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết công vụ.

Ông Đoàn Dụng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương rà soát tình hình thực hiện CCHC; ban hành kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018, đặc biệt là xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong CCHC với những giải pháp cụ thể. Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong CCHC ở các sở, ban, ngành, địa phương.


 PHƯƠNG LÝ   


 

.
.