Cập nhật lúc: 16:39, 20/01/2017 [GMT+7]
.

Góp ý vào Dự thảo định mức phân bổ ngân sách cho Chương trình giảm nghèo


(Baoquangngai.vn)- Chiều 20.1, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố để cho ý kiến vào Dự thảo quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

TIN LIÊN QUAN

Dự thảo quy định việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình đảm bảo nguyên tắc như: tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan; bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách.
 
Ưu tiên bố trí vốn cho các huyện miền núi, xã bãi ngang ven biển, xã đảo, xã ATK; vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 

Dự án ưu tiên bố trí vốn cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

 
Dự thảo quy định có 4 tiêu chí phân bổ vốn, bao gồm: tiêu chí dân số và dân tộc thiểu số; tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo và quy mô hộ nghèo; tiêu chí diện tích đất tự nhiên và tiêu chí về đơn vị hành chính.
 
Dự thảo xác định hệ số của từng tiêu chí theo từng dự án, bao gồm: Chương trình 30a, Chương trình 135, Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa kinh tế; nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135; Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin và Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.
 
Tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình ngoài nguồn vồn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách trung ương, căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng cân đối ngân sách, các địa phương bố trí vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Hằng năm, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu bằng 15% tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp nhiều ý kiến để hoàn chỉnh Dự thảo phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương. Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ yêu cầu Sở KH - ĐT tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh Dự thảo trình UBND tỉnh ký quyết định ban hành trong thời gian sớm nhất.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
.