Cập nhật lúc: 22:57, 15/02/2017 [GMT+7]
.

Tập trung nâng cao chất lượng thi hành án dân sự


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian đến, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh sẽ áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, đặc biệt trong các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Phan Tấn Nộ trong cuộc trao đổi với PV.Báo Quảng Ngãi.
 
-PV: Năm 2016, công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Xin ông nói rõ hơn về kết quả này?

Ông PHAN TẤN NỘ: Trong năm 2016, công tác THADS của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, các cơ quan THADS đã thi hành án xong số việc và số tiền cao hơn những năm trước về giá trị tuyệt đối. Trong số 7.408 việc có điều kiện giải quyết (chiếm  87% tổng số việc phải giải quyết), đã giải quyết xong 5.762 việc, đạt 78% (vượt 8% so với chỉ tiêu Quốc hội giao), tăng 1.299 việc và tăng 2% so với năm 2015. Về tiền, trong số gần 600 tỷ đồng có điều kiện giải quyết (chiếm 75%), đã giải quyết xong gần 183 tỷ đồng, đạt 33% (vượt 3% so với chỉ tiêu Quốc hội giao). Kết quả đạt được hết sức quan trọng, tạo bước chuyển biến trong công tác THADS.

Mặc dù vậy, công tác THADS của tỉnh vẫn còn những hạn chế. Trong đó đáng lưu ý là năng lực, phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị còn chậm được đổi mới, chưa sâu sát, kiên quyết; năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận công chức, nhất là chấp hành viên còn hạn chế. Lãnh đạo Cục và các chi cục vẫn chưa kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với chấp hành viên không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Thực trạng này được Cục THADS tỉnh xác định phải tập trung khắc phục trong thời gian tới.

-PV: Vậy, theo ông cần có giải pháp gì để khắc phục tình trạng trên?

Ông PHAN TẤN NỘ: Theo tôi, cần nhiều giải pháp đồng bộ. Trước tiên là công tác tổ chức cán bộ. Tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức chấp hành viên và chuẩn mực đạo đức cán bộ ngành Tư pháp. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành. Tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ chức, bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo về chất lượng theo tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức các cơ quan THADS.

-PV: Thi hành án trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng chiếm tỷ lệ về vụ việc thấp, nhưng tổng số tiền phải thi hành án lớn. Tuy nhiên, thời gian qua hiệu quả thi hành án trong lĩnh vực này còn thấp? Đâu là nguyên nhân của  tình trạng này? Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 là  gì, thưa ông?

Ông PHAN TẤN NỘ: Số việc phải thi hành án trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng năm 2016 là 213 việc, tương ứng với số tiền gần 425 tỷ đồng (chiếm gần 2,5% về việc và 57% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết). Kết quả đã giải quyết được 49 việc, thu được số tiền xấp xỉ 64 tỷ đồng (đạt 23% về việc và 15% về tiền), giảm 14% về việc và 25% về tiền so với năm 2015.

Thời gian qua, ngành THADS tỉnh rất nỗ lực cùng với các ngân hàng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng vụ việc, tuy nhiên, so với yêu cầu còn thấp. Có nhiều nguyên nhân, trong đó khó khăn rất lớn là xử lý tài sản thế chấp, kê biên tài sản phát mãi. Nhiều vụ việc cơ quan Thi hành án đã áp dụng biện pháp cưỡng chế, tài sản kê biên đã đưa ra bán đấu giá, hạ giá nhiều lần nhưng vẫn chưa bán được do không có người mua hoặc tài sản kê biên có tranh chấp... Về giải pháp, cơ quan thi hành án, chấp hành viên cần phải nỗ lực tập trung tháo gỡ các nguyên nhân chủ quan, phối hợp với các ngân hàng. Ngân hàng cũng cần có cơ chế miễn, giảm lãi, tích cực phối hợp với người phải thi hành án, người có tài sản thỏa thuận tìm biện pháp xử lý tài sản thế chấp để thi hành án.

Ngay từ đầu năm 2017, Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan THADS phải tập trung triển khai quyết liệt, không có chuyện nghỉ “xả hơi”, đầu năm “đủng đỉnh”, cuối năm “chạy”. Lãnh đạo Cục và các chi cục bám sát từng chấp hành viên, chỉ đạo chấp hành viên thực hiện kế hoạch tổ chức thi hành án từng vụ việc cụ thể; tập trung giải quyết những vụ việc THADS trọng điểm, phức tạp, kéo dài khó thi hành. Thường xuyên kiểm tra, hằng tháng tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện; đơn vị, cá nhân nào không hoàn thành nhiệm vụ trong tháng sẽ kiểm điểm trách nhiệm để kịp thời xử lý.

NGUYỄN TRIỀU
(thực hiện)
 

.
.