Cập nhật lúc: 14:59, 08/01/2017 [GMT+7]
.

Trách nhiệm của mỗi đồng chí từng bước được nâng lên


(Báo Quảng Ngãi)- Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao” đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Chín- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về vấn đề này.
 
-PV: Sau gần nửa năm  thực hiện Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả mà quyết định này mang lại?

Đồng chí Nguyễn Chín: Có thể nói, Quyết định 306 ra đời là nhằm nâng cao hiệu quả và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, từng bước đem lại niềm tin cho nhân dân. Đây cũng là bước cụ thể hóa về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh...

Tuy chưa có đánh giá cụ thể, nhưng sau một thời gian ngắn thực hiện, có thể nói rằng, tất cả các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý đều được quán triệt, ký cam kết và thực hiện một cách nghiêm túc, nhất là tổ chức hội nghị ký cam kết tại cơ quan, đơn vị mình, và tất cả cán bộ từ cấp phó phòng trở lên đều phải ký.

 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức ký cam kết thực hiện Quyết định 306.
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức ký cam kết thực hiện Quyết định 306.
 
Điều đáng nói là, không phải chỉ thực hiện Quyết định 306 bằng những nội dung chung chung mà bằng những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Tác động rõ nhất và thể hiện rõ nhất là việc đánh giá cuối năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; là việc hoàn thành các chỉ tiêu của các đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo quản lý, điều hành của từng đồng chí trong việc đánh giá, xếp loại cuối năm 2016. Qua sơ bộ cho thấy đã có những chuyển biến tốt hơn so với những năm trước đây.

-PV: Đồng chí có thể cho biết những chuyển biến ở đây cụ thể  là những việc gì?

Đồng chí Nguyễn Chín: Cụ thể ở đây là, những việc tồn đọng kéo dài ở một số địa phương như Nghĩa Hành, Đức Phổ, TP.Quảng Ngãi... đã tập trung giải quyết và dần ổn định tốt hơn; các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mà những năm trước đạt chưa vững chắc thì nay đã có những chuyển biến tốt hơn. Một cái mới nữa có thể nhìn nhận được ngay là, trách nhiệm của mỗi đồng chí từng bước được nâng lên.
 
Bởi vì qua việc ký cam kết thực hiện Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từng đồng chí đều thấy trách nhiệm của mình đối với Đảng, trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý điều hành cơ quan, đơn vị. Trong đó, gắn trách nhiệm của mình là lãnh đạo với tinh thần nêu gương để cấp dưới học tập, noi theo. Đây cũng là cơ sở để năm 2017 chúng ta có được nhiều kết quả tốt hơn.

-PV: Cùng với những kết quả bước đầu đạt được thì để triển khai thực hiện tốt hơn Quyết định 306, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ làm gì trong thời gian đến, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Chín: Quyết định 306 mới triển khai thực hiện một thời gian ngắn, nên có nhiều việc mà chúng ta phải làm tiếp theo, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh,  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh đó, kế hoạch trong năm 2017, mỗi đồng chí phải xác định trách nhiệm của mình trong chỉ đạo, quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể, bằng những chỉ tiêu cụ thể. Có như vậy, trách nhiệm mới được nâng lên, khi trách nhiệm của người đứng đầu được nâng lên rồi thì đương nhiên cấp dưới cũng phải xây dựng trách nhiệm để người đứng đầu giám sát được việc đó.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng sẽ  thành lập các đoàn để kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của các thủ trưởng. Nếu tổ chức mà không kiểm tra, không giám sát thì cũng không đánh giá được, không kịp thời chấn chỉnh được những biểu hiện chưa tốt, hoặc những việc làm đâu đó chưa đúng  sẽ dẫn đến hiệu quả không cao.

Có thể nói rằng, còn nhiều việc chúng ta phải làm nhưng tin rằng, với Quyết định 306 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chắc chắn sẽ có nhiều chuyển biến, thể hiện qua việc kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ tốt lên, bằng việc lòng tin của người dân với Đảng, với cán bộ ở tỉnh sẽ được nâng lên. Khi người dân đã tin, đã chung lòng thì Quảng Ngãi sẽ sớm hiện thực được mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại mà Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

-PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Thanh Thuận
(thực hiện) 

.