Cập nhật lúc: 17:31, 21/05/2016 [GMT+7]
.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo


(Báo Quảng Ngãi)- Trong tình hình Biển Đông phức tạp hiện nay, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bả vệ Tổ quốc. Đó cũng là nội dung mà ông Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở TT&TT trao đổi với phóng viên Báo Quảng Ngãi.

-PV: Ông đánh giá thế nào về công tác tuyên truyền về biển, đảo của các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua?

Ông TRẦN CAO TÁNH: Nhìn chung, thời gian qua, các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Đối với công tác tuyên truyền về biển, đảo, báo chí trong tỉnh đã bám sát nội dung chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở TT&TT... Tập trung tuyên truyền Chiến lược biển Việt Nam đến 2020; các Quyết định, Chương trình hành động của Chính phủ, chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ phát triển kinh tế biển. Tuyên truyền những tiềm năng, lợi thế của biển, đảo; Quảng Ngãi thực hiện chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền phát triển Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về an ninh quốc phòng...  Qua đó, đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức về vị thế quốc gia biển trong thời kỳ mới và ý thức bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và các lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông.  

Đáng mừng là, công tác tuyên truyền lĩnh vực này trong thời gian qua chưa để xảy ra sai sót. Gần 10 năm qua, đội ngũ những người làm báo ở Quảng Ngãi đều đạt Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí tỉnh phần lớn các đề tài đều liên quan đến biển, đảo. Điều đó chứng tỏ đề tài về biển, đảo luôn được các nhà báo quan tâm. Sự nhạy bén của đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà trong việc khai thác có hiệu quả đề tài liên quan đến biển, đảo đã chứng minh bản lĩnh nghề nghiệp. Qua công tác tuyên truyền đã góp phần phát triển mạnh mẽ Lý Sơn, thu hút sự quan tâm của cả nước, đặc biệt là phát triển du lịch.

Thực hiện chủ trương của  Nhà nước, ngư dân Quảng Ngãi kiên trì bám biển phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Thực hiện chủ trương của Nhà nước, ngư dân Quảng Ngãi kiên trì bám biển phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.


-PV: Vậy theo ông, nội dung tuyên truyền về biển, đảo trong thời gian đến cần tập trung vào những vấn đề gì?

Ông TRẦN CAO TÁNH: Các cơ quan báo chí cần tiếp tục phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu, bình tĩnh, thận trọng, tỉnh táo trong việc tiếp cận các nguồn thông tin, vạch trần, âm mưu, thủ đoạn của các thể lực cơ hội, thù địch, lợi dụng vấn đề tranh chấp biển để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về biển, đảo; nhất là nội dung, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.  

Đặc biệt là, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến vấn đề biển, đảo, như: Luật Biển Việt Nam năm 2013, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), các nguyên tắc, thỏa thuận có liên quan đến biển, đảo đã ký giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực Biển Đông. Cung cấp những chứng cứ lịch sử, căn cứ pháp lý và thực tiễn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền củng cố  lòng tin, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè, dư luận quốc tế đối với Việt Nam.

Cùng với đó là tuyên truyền các kết quả xây dựng và phát triển kinh tế biển, đảo của đất nước và những thành quả xây dựng, phát triển huyện đảo Lý Sơn. Kết quả hoạt động của các mô hình: Tổ tự quản tàu thuyền, Tổ đánh bắt xa bờ, các nghiệp đoàn, kết quả triển khai các chương trình quốc gia về Biển Đông, hải đảo, nhất là đầu tư tàu vỏ thép để vươn khơi đánh bắt xa bờ... Kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động số 15/2007 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa X về Chiến lược biển Việt Nam...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo: Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh  và các địa phương, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền làm rõ lập trường, quan điểm chính nghĩa của Việt Nam; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vấn đề biển, đảo. Tuyên truyền về các kết quả tham gia phát triển  kinh tế biển, đảo của các thành phần kinh tế trong cả nước; chú trọng việc phát hiện, nhân rộng các điển hình, các nhân tố mới trong phát triển kinh tế  gắn với an sinh xã hội và giữ vững an ninh chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Khai thác và tranh thủ lợi thế của các phương tiện truyền thông hiện đại để tuyên truyền, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch  xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam...

 


P.ĐỨC-X.THIÊN
(thực hiện)


 

.
.