Cập nhật lúc: 14:07, 16/03/2016 [GMT+7]
.

HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động


(Báo Quảng Ngãi)- Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Thị Xuân Hồng đã trả lời phỏng vấn PV Báo Quảng Ngãi về hoạt động của HĐND tỉnh trong 5 năm qua.

-PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Trương Thị Xuân Hồng: Dưới sự lãnh đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định. HĐND tỉnh đã tổ chức 18 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường kỳ, 8 kỳ họp chuyên đề và bất thường; ban hành 193 nghị quyết, trong đó có 24 nghị quyết về công tác tổ chức, 169 nghị quyết thuộc các lĩnh vực.

Đặc biệt là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về 3 khâu đột phá, 2 nhiệm vụ trọng tâm, như: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp; phát triển đô thị; phát triển nguồn nhân lực; phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 6 huyện miền núi; Chương trình mục tiêu việc làm và giảm nghèo nhanh và bền vững; Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của HĐND tỉnh đã được đổi mới.     Ảnh: H.T
Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của HĐND tỉnh đã được đổi mới. Ảnh: H.T


HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách riêng của tỉnh, như: Chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực, quốc tế; chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác tại tỉnh; chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ...
 

Hơn 87% kiến nghị được các cơ quan, đơn vị giải quyết

Qua giám sát, khảo sát, HĐND tỉnh đã kiến nghị 465 nhóm vấn đề đến UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan chức năng có liên quan... xem xét, giải quyết, thực hiện. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan đã tích cực chỉ đạo xử lý, giải quyết được 405/465 kiến nghị. Các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh ngày càng được chú trọng và cải tiến về nội dung, hình thức.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện 37 cuộc giám sát và hơn 40 cuộc khảo sát đối với các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp. Điển hình như giám sát về cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, cho thuê đất từ 2001 - tháng 6.2011; công tác quản lý và sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP.Quảng Ngãi; việc thực hiện các Chương trình đầu tư phát triển ở 6 huyện miền núi từ năm 2006 - 2012; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình hình thực hiện biên chế, tài chính và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp...

-PV: Đồng chí đánh giá thế nào về chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Trương Thị Xuân Hồng: Trong nhiệm kỳ qua, chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương. Hầu hết các đại biểu đều giữ mối liên hệ với cử tri, nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri, phát hiện nhiều bức xúc trong cuộc sống để đề xuất ý kiến tại các kỳ họp. Nhiều đại biểu đã tích cực nghiên cứu, cung cấp những thông tin, đóng góp những ý kiến quan trọng, thiết thực, giúp HĐND thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Các đại biểu luôn gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một bộ phận đại biểu khi tiếp xúc cử tri còn thụ động, ít tham dự các kỳ họp HĐND nơi mình ứng cử, tham gia thảo luận và chất vấn tại các kỳ họp còn hạn chế.

-PV: Theo đồng chí, để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định, đại biểu HĐND tỉnh cần phải làm gì để không phụ lòng tin và sự kỳ vọng của cử tri?

Đồng chí Trương Thị Xuân Hồng: Điều quan trọng nhất ở đây là, đại biểu HĐND tỉnh phải thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ của mình theo luật định. Người đại biểu dân cử phải là người có tâm, có đủ năng lực, trình độ và bản lĩnh. Phải tự trau dồi kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng chất vấn, kỹ năng đọc và phân tích, đánh giá các báo cáo, đề án... Đặc biệt là, các đại biểu phải gắn bó, giữ mối liên hệ chặt chẽ, với cử tri, với nhân dân; lắng nghe một cách cầu thị, thấu đáo và có chọn lọc. Bên cạnh đó, các đại biểu cần lựa chọn, nghiên cứu những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, kinh tế - xã hội của địa phương để các hoạt động của mình sát với thực tế hơn, hiệu quả hơn.


BÁ SƠN
 (thực hiện)

 

.
.