Cập nhật lúc: 07:47, 14/06/2014 [GMT+7]
.
Đồng chí Lê Viết Chữ- Chủ tịch ủy ban MTTQVN tỉnh:

Công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn tất


(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2014-2019) sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 7.2014. Đây là sự kiện chính trị xã hội có ý nghĩa rất quan trọng. PV. Báo Quảng Ngãi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Viết Chữ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh xung quanh công tác chuẩn bị cho sự kiện này.

*P.V: Xin đồng chí cho biết, công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014-2019 đến nay đã được tiến hành như thế nào?

*Đồng chí Lê Viết Chữ: Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019), Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã thành lập 4 tiểu ban để phục vụ cho Đại hội; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Đến nay công việc chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn tất. Chúng tôi đã hoàn thiện Báo cáo chính trị đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua; xây dựng dự thảo phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ mới; phân bổ đại biểu dự Đại hội đảm bảo tính tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc trong tỉnh; xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XIII bảo đảm cơ cấu thành phần là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng rãi nhất trong tỉnh. Hiện nay, chúng tôi đang chờ Trung ương MTTQVN và Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt thông qua công tác nhân sự và thời gian tổ chức đại hội. Trong công tác tuyên truyền, chúng tôi cũng đã chỉ đạo, phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là Báo Quảng Ngãi và Đài PTTH tỉnh xây dựng các bài phóng sự, phản ánh phục vụ cho đại hội.

*P.V: Xây dựng Đề án nhân sự là một trong những khâu đặc biệt quan trọng trong công tác chuẩn bị Đại hội. Đồng chí có thể cho biết Đề án nhân sự Ủy ban MTTQVN  tỉnh khóa XIII có điểm gì mới so với các nhiệm kỳ trước?

*Đồng chí Lê Viết Chữ: Bám sát nội dung chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã xây dựng Đề án nhân sự bảo đảm cơ cấu, thành phần hợp lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cá nhân tiêu biểu trong Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới. Coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực, hiệu quả trong hoạt động của Ủy ban MTTQVN. Cụ thể, Đề án nhân sự Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 được xây dựng có một số điểm mới, đó là:  Chú ý thành phần là những cá nhân tiêu biểu có năng lực, nhiệt tình, có uy tín, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chuyên gia trong các lĩnh vực, để Ủy ban MTTQ tỉnh thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, chất lượng đội ngũ ủy viên Ủy ban được nâng lên. Đối với cấp huyện, thành phố thì hầu hết Chủ tịch Ủy ban MTTQ đều là Thường vụ cấp ủy.

*P.V: Đại hội MTTQ VN tỉnh diễn ra đang trong thời điểm căng thẳng trên Biển Đông leo thang khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta. Vậy đồng chí có suy nghĩ gì về điều này?

*Đồng chí Lê Viết Chữ: Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng, trong lúc đất nước  khó khăn thì sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc còn có ý nghĩa rất lớn lao hơn bao giờ hết. Vì vậy, MTTQVN tỉnh phải làm tốt hơn vai trò trung tâm quy tụ đoàn kết các tầng lớp nhân dân để cùng nhau phát triển kinh tế vững mạnh, xây dựng một xã hội ổn định.  Trong nội dung đại hội lần này, chúng tôi cũng nhấn mạnh việc này, đó là phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc trong lúc này và hơn bao giờ hết cùng hướng về biển, đảo thân yêu, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đoàn kết này chỉ thật sự có, khi chúng ta làm tốt hơn nữa cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; làm tốt hơn nữa sự phát huy vai trò của nhân sĩ trí thức, đồng bào các dân tộc, tôn giáo; làm tốt hơn nữa việc tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với nhân dân để lắng nghe và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở.

*P.V: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm nào trong Chương trình hành động của MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ được ưu tiên thực hiện trước?

*Đồng chí Lê Viết Chữ: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đấu tranh với các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, nhất là biển, đảo quê hương. Chúng tôi cũng sẽ chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự đồng thuận của xã hội; kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ để góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020…


P.V: Xin cảm ơn đồng chí.
                     

  Thanh Thuận
                      
           (thực hiện)
 

.