Cập nhật lúc: 21:34, 20/01/2014 [GMT+7]
.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy - Giám đốc Sở Công thương:

Phải vào cuộc quyết liệt thì việc phân phối, sử dụng xăng E5 mới đúng lộ trình


(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi là một trong 7 tỉnh được chọn làm điểm thực hiện lộ trình sử dụng xăng E5 tiến đến thay thế hoàn toàn xăng truyền thống vào tháng 6.2014. Xoay quanh công tác chuẩn bị và đưa xăng E5 ra thị trường. Phóng viên Báo Quảng Ngãi có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Xuân Thủy.

*P.V: Đến thời điểm này chúng ta đã chuẩn bị được những gì để xăng E5 sớm chiếm lĩnh thị trường toàn tỉnh, thưa đồng chí?

*Đồng chí NGUYỄN XUÂN THỦY: Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 22.11.2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 9.1.2013 của Bộ Công thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; tỉnh Quảng Ngãi là một trong 7 tỉnh thực hiện tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống kể từ ngày 1.12.2014. Tại cuộc họp ngày 25.1.2013, Sở Công thương, Công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung và Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV.OIL Miền Trung đã cùng thống nhất triển khai thực hiện việc tổ chức bán xăng sinh học E5 cơ bản xong trước tháng 6.2014 - trước 6 tháng so với lộ trình.

Đến nay, Sở Công thương đã phối hợp với Vụ Khoa học – Công nghệ, Công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung tổ chức triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về phát triển nhiên liệu sinh học đến các đơn vị thành viên; tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
 

Thực hiện hợp tác tuyên truyền giữa Báo Quảng Ngãi và Báo Năng lượng Mới, trong năm 2014, Báo Quảng Ngãi mở chuyên mục trên báo in và Quảng Ngãi điện tử tuyên truyền về sử dụng xăng E5 và nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục sẽ đề cập đến một số vấn đề như  thị trường sản xuất, phân phối, tiêu dùng xăng E5 và các vấn đề liên quan đến quy hoạch vùng nguyên liệu, chính sách đối với người trồng mì và đại lý phân phối xăng E5... Báo Quảng Ngãi mời bạn đọc theo dõi và gửi tin, bài cộng tác.

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV OIL Miền Trung đã xây dựng  kế hoạch, lộ trình phân phối xăng E5 và cơ chế chính sách đối với các cửa hàng xăng dầu tham gia phân phối xăng E5.

Giao Công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung, có trách nhiệm phối hợp với PV OIL Miền Trung xây dựng hệ thống thông tin về xăng sinh học-E5 thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về nhiên liệu sinh học-E5 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xúc tiến Đề án phát triển vùng nguyên liệu bền vững để phục vụ cho Nhà máy Bio- Ethanol Dung Quất sản xuất ổn định.

Để thống nhất lộ trình, phương thức, cơ chế phối hợp khi thực hiện quyết định của Chính phủ và Bộ Công thương, chúng tôi đã đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp làm việc với Bộ Công thương và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thống nhất lộ trình và cách thức triển khai thực hiện thí điểm tại tỉnh Quảng Ngãi...

*P.V: Đồng chí cho biết cụ thể hơn việc quy hoạch, xây dựng mạng lưới cung ứng xăng E5 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này và định hướng thời gian tới?

*Đồng chí NGUYỄN XUÂN THỦY: Về quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, UBND tỉnh đã  ban hành Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 25.12.2012 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 4.1.2013 về việc phê duyệt mạng lưới kinh doanh xăng dầu tại Khu Kinh tế Dung Quất giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, Sở Công thương quy định đối với các cửa hàng phát triển mới, phải lắp đặt ít nhất 1 trụ bơm bán xăng E5.

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV.OIL Miền Trung  là đơn vị đầu tiên và duy nhất làm đầu mối phân phối sản phẩm xăng sinh học E5 ra thị trường tại khu vực miền Trung. Tại Quảng Ngãi, PV OIL Miền Trung hiện có 9 cửa hàng xăng dầu trực thuộc; trong đó có 4 cửa hàng bán xăng E5. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn cung cấp xăng E5 cho 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Dự kiến đến hết tháng 3.2014, PV OIL Miền Trung sẽ đưa 100% các cửa hàng xăng dầu trực thuộc tại tỉnh Quảng Ngãi vào kinh doanh xăng E5 và đến hết tháng 6.2014 sẽ triển khai bán 100% xăng E5 tại các cửa hàng trực thuộc trên địa bàn Quảng Ngãi.

Theo kế hoạch của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV OIL Miền Trung, lộ trình phân phối xăng E5 đối với các cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống đại lý của PV OIL Miền Trung được thực hiện như sau: Đến hết tháng 3.2014, dự kiến sẽ có khoảng 30% các cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống đại lý của doanh nghiệp, tham gia và dự kiến đến tháng 6.2014 sẽ có khoảng trên 70% đại lý tham gia phân phối bán lẻ xăng E5.

*P.V: Theo đồng chí, đâu là những vướng mắc về cơ chế, chính sách khi đưa xăng E5 ra thị trường?

*Đồng chí NGUYỄN XUÂN THỦY: Trong quá trình phân phối xăng E5 ra thị trường, các doanh nghiệp gặp một số vướng mắc về cơ chế, chính sách như sau:

Theo khoản 1, 2; Điều 17, Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15.10.2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, quy định: “Tổng đại lý chỉ được ký hợp đồng làm tổng đại lý cho một thương nhân đầu mối”; “Đại lý chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một tổng đại lý hoặc một thương nhân đầu mối”. Quy định này rất khó áp dụng đối với các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu trong việc phân phối cùng lúc hai loại xăng, một là xăng truyền thống, hai là xăng E5 (nếu cùng lúc ký 2 hợp đồng là vi phạm Nghị định 84/2009/NĐ-CP).

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi hiện chiếm khoảng trên 60% thị phần xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn chưa có kế hoạch tham gia phân phối xăng E5. Sở Công Thương đã nhiều lần kiến nghị Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai phân phối xăng sinh học trong hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc doanh nghiệp, đặc biệt hỗ trợ chỉ đạo Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi thực hiện việc bán xăng sinh học-E5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm hỗ trợ sản xuất phát triển, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi của Tổng Công ty.

Qua công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của cộng đồng, bước đầu đã có một số hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, tâm lý người tiêu dùng vẫn chưa sẵn sàng lựa chọn xăng sinh học thay cho xăng truyền thống.

Vùng nguyên liệu mì phục vụ cho Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất đã được quy hoạch, nhưng sản lượng nguyên liệu mì khô chỉ đáp ứng được khoảng 10%, số còn lại Nhà máy phải thu mua từ ngoài tỉnh. Hiện tại, chưa có chính sách ổn định để phát triển vùng nguyên liệu bền vững.

Một điểm bán xăng E5 trên đường tránh đông TP.Quảng Ngãi.                                                     Ảnh N.T
Một điểm bán xăng E5 trên đường tránh đông TP.Quảng Ngãi. Ảnh N.T


Mặc dù, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV OIL Miền Trung đã xây dựng xong cơ chế chính sách hỗ trợ đối với cửa hàng xăng dầu tiếp nhận và phân phối nhiên liệu sinh học, nhưng vẫn chưa được áp dụng, vì phải chờ sự thống nhất về chính sách đại lý bán lẻ...

*P.V: Sở Công thương đã có những đề xuất, kiến nghị gì để tháo gỡ những vướng mắc đó?

*Đồng chí NGUYỄN XUÂN THỦY: Để thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ, cũng như tháo gỡ những vướng mắc nêu trên, Sở Công thương đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ tiêu thụ xăng nhiên liệu sinh học - E5 và tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

Đối với Bộ Công thương, cần đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi khoản 1, 2, Điều 17 của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; chỉ đạo Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai phân phối xăng sinh học trong hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc; trước hết thực hiện bán xăng sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đối với Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, cần quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi thực hiện việc bán xăng sinh học-E5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, kể từ tháng 6.2014, trước lộ trình của Chính phủ và Bộ Công thương  là 6 tháng để thúc đẩy và hỗ trợ sản xuất phát triển.

Đối với UBND tỉnh, để thực hiện đúng lộ trình triển khai phân phối xăng sinh học trên địa bàn cần có văn bản chỉ đạo thống nhất thực hiện phân phối xăng sinh học-E5 trong toàn hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh trước ngày 30.6.2014; làm đầu mối, chủ trì phối hợp với  các cơ quan truyền thông, các hội đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về xăng sinh học trên các phương tiện truyền thông, thông tin; ban hành quy định tất cả xe ôtô, môtô thuộc Nhà nước quản lý sử dụng xăng trên địa bàn tỉnh đều phải sử dụng xăng E5 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bắt đầu từ ngày 1.6.2014...

Đối với Công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung và Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV OIL Miền Trung, sớm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu tiếp nhận và phân phối nhiên liệu sinh học; tham mưu Tổng công ty Dầu Việt Nam xây dựng hệ thống thông tin về xăng sinh học-E5 một cách đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học-E5 trên các phương tiện thông tin đại chúng; ban hành và thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với người dân trồng mì và chính sách khuyến khích tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng...


THANH TOÀN (thực hiện)
 

.