Cập nhật lúc: 22:12, 23/04/2018 [GMT+7]
.

Các cơ quan đảng trong tỉnh: Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành


(Báo Quảng Ngãi)- Các cơ quan đảng trong tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp.
 
Trưởng phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin (Văn phòng Tỉnh ủy) Đỗ Quang Nghĩa cho biết, đến nay tất cả các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy; các huyện, thành ủy và 2 đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã kết nối vào mạng thông tin diện rộng của Đảng với khoảng 550 nút mạng hoạt động liên tục, ổn định.

Qua đó thuận lợi trong việc truyền nhận, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan đảng trong tỉnh. Hệ thống mạng của các cơ quan đảng tỉnh được tổ chức theo mô hình “mạng trong”, “mạng ngoài” tách biệt nhau về vật lý; công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin luôn được chú trọng.

 Trung tâm dữ liệu các cơ quan đảng tỉnh đang được Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, vận hành hiệu quả.
Trung tâm dữ liệu các cơ quan đảng tỉnh đang được Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, vận hành hiệu quả.

Thực hiện Kế hoạch số 176-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh giai đoạn 2015-2020,  Văn phòng Tỉnh ủy đã xây dựng dự án triển khai giai đoạn 1 (2017-2018) gồm các hạng mục chính như: Xây dựng Trung tâm dữ liệu các cơ quan đảng tỉnh; hệ thống gửi nhận văn bản liên thông tích hợp thư điện tử các cơ quan đảng tỉnh trên mạng Internet; hệ thống phần mềm Antivirus; hệ thống phần mềm sao lưu dữ liệu; thiết bị tường lửa cho hệ thống “mạng trong” và “mạng ngoài” của các huyện, thành ủy và 2 đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy; trang bị máy tính, máy in cho 184 đảng ủy xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
 
Việc cập nhật, trao đổi và xử lý văn bản trên mạng của các cơ quan đảng trong tỉnh đảm bảo tính kịp thời, chính xác; đã sử dụng hiệu quả các phần mềm trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes, như gửi, nhận văn bản, xử lý công văn, thư tín điện tử, thông tin phục vụ lãnh đạo... Đến nay, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy đã số hóa trên 95% văn bản đi, đến và các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc số hóa trên 70% văn bản đi, đến, phục vụ tốt việc xử lý, tra cứu thông tin trên môi trường mạng.

Cuối năm 2017 Văn phòng Tỉnh ủy đưa vào sử dụng hệ thống thư điện tử của các cơ quan đảng tỉnh trên Internet, triển khai thử nghiệm tại 15 đảng ủy xã, thị trấn và 52 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Tư Nghĩa; 13 đảng ủy xã, thị trấn và 41 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Mộ Đức và 74 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Qua triển khai thí điểm, các văn bản chỉ đạo của các cơ quan đảng được chuyển tải nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm đáng kể nguồn kinh phí từ giấy in. Dự kiến đến cuối quý II/2018 sẽ chuyển đổi kết nối của 184 đảng ủy, xã, phường, thị trấn sang kết nối Internet và triển khai hệ thống thư điện tử đến các chi, đảng bộ trực thuộc các huyện, thành ủy trong toàn tỉnh.

Đầu năm 2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu, máy chủ và cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ quan đảng tỉnh đã được quản lý, vận hành tập trung tại đây, bước đầu tiết kiệm nguồn lực quản trị, chi phí vận hành. Đã triển khai hệ thống phần mềm phòng chống virus cho toàn bộ hệ thống mạng, thiết bị firewall ở “mạng trong” tại các huyện, thành ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và 2 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong quý II/2018 sẽ tiếp tục triển khai thiết bị firewall ở “mạng ngoài” tại các cơ quan này.  Ngoài ra, tại Văn phòng Tỉnh ủy đã xây dựng và đưa vào sử dụng phòng họp trực tuyến, phục vụ tốt các hội nghị trực tuyến do các cơ quan trung ương tổ chức; xây dựng và triển khai một số ứng dụng nội bộ, bước đầu mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành như: Quản lý giấy đi đường - giấy giới thiệu; quản lý đơn thư; quản lý xăng xe...

Ông Đỗ Quang Nghĩa cho biết thêm, để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, trong thời gian đến sẽ triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan đảng, thực hiện liên thông gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan đảng tỉnh với cơ quan nhà nước, triển khai các phần mềm nội bộ đến huyện, thành ủy; đồng thời thường xuyên kiểm tra việc ứng dụng CNTT ở các cơ quan; bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ quản trị mạng các huyện, thành ủy.


             Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ

 

.
.