Cập nhật lúc: 19:39, 24/10/2017 [GMT+7]
.

Di tích Nhà lưu niệm đồng chí Trần Toại: Đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh


(Báo Quảng Ngãi)- Bảo tàng Tổng hợp tỉnh vừa hoàn thành công tác viết lý lịch di tích, đối với di tích Nhà lưu niệm đồng chí Trần Toại, ở xã Ba Động (Ba Tơ) để trình Sở VH-TT&DL đề nghị UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh.  Đồng chí Trần Toại là Chủ tịch chính quyền cách mạng đầu tiên của tỉnh Lê Trung Đình (tức tỉnh Quảng Ngãi).

Di tích Nhà lưu niệm đồng chí Trần Toại gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí, là nơi diễn ra các hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của tỉnh, đặc biệt là cuộc khởi nghĩa Ba Tơ. Việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với di tích Nhà lưu niệm đồng chí Trần Toại nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Toại, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước đối với thế hệ trẻ.

PV
 

.