Bộ GD&ĐT ban hành Chỉ thị về công tác quân sự, quốc phòng và GDQP-AN

Thứ Năm, 10:06, 18/04/2013 [GMT+7]
.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Chỉ thị về công tác quân sự, quốc phòng và giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) năm 2013.

 

 Sinh viên Trường Đại học dân lập Đông Đô luyện tập bắn súng. Ảnh: qdnd
Sinh viên Trường Đại học dân lập Đông Đô luyện tập bắn súng. Ảnh: qdndChỉ thị ghi rõ: Năm 2012, việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ và các cơ sở trực thuộc có những chuyến biến tích cực. Lãnh đạo các đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, quan tâm hơn đến công tác quân sự, quốc phòng; Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các đơn vị hoạt động có nền nếp, phát huy được vai trò chức năng làm tham mưu cho lãnh đạo và chỉ huy thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng.

Nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức về công tác QP-AN đã có bước chuyển biến.

Công tác tổ chức huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên ở các đơn vị đạt được nhiều kết quả tốt; có tiến bộ về năng lực quản lý về GDQP-AN, ban hành và thực hiện được các văn bản chỉ đạo về xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên; ban hành chương trình khung, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn học, cấp chứng chỉ theo đúng quy định.

Từng bước điều chỉnh hợp lý quy định liên kết dạy học GDQP-AN cho các trường ĐH, CĐ. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương để triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý quốc phòng, quân sự và GDQP-AN.

Tuy nhiên, trong năm qua công tác quân sự, quốc phòng và GDQP-AN ở một số đơn vị vẫn còn có những mặt hạn chế như: việc quán triệt và thực hiện các văn bản, chỉ thị các cấp chưa đầy đủ, sâu sắc; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, công chức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng chưa cao. Kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng ở một số đơn vị đạt tỷ lệ thấp, GDQP-AN ở một số nơi còn thực hiện hình thức, đối phó. Những tồn tại hạn chế đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả và chất lượng công tác quân sự, quốc phòng và GDQP-AN trong năm 2012.

Năm 2013, Ban CHQS Bộ yêu cầu Vụ Giáo dục Quốc phòng tổ chức triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2013 của Bộ GD&ĐT.

Trong đó có việc lập Kế hoạch về công tác quân sự, quốc phòng năm 2013 của BCH quân sự Bộ GD&ĐT; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng và GDQP-AN đối với các đơn vị trực thuộc Bộ; tập huấn nội dung quân sự, quốc phòng năm 2013 cho cán bộ cơ quan Bộ và một số đơn vị trực thuộc; tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Quy chế môn học GDQP-AN theo kế hoạch của Bộ; chỉ đạo Trường ĐH Tây Bắc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm GDQP-AN Tây Bắc; tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ GD&ĐT (dự kiến tháng 11/2013 tại Hà Nội).

Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị xây dựng kế hoạch về công tác quân sự, quốc phòng năm 2013. Đồng thời, tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN cho HSSV; bồi dưỡng kiến thức GDQP-AN cho các đối tượng theo quy định của Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đào tạo sĩ quan dự bị (đối với các đơn vị được giao chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng)…


                                                                                                            Theo  Lập Phương (GD&TĐ)

.