Trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi được hỗ trợ 120.000 đồng/tháng

Thứ Năm, 09:06, 14/03/2013 [GMT+7]
.

Liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Theo đó, trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi sẽ được hỗ trợ ăn trưa là 120.000 đồng/tháng/trẻ và được hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Mỗi trẻ được hưởng chính sách hỗ trợ tối đa trong 3 năm học.

Để được hưởng hỗ trợ, trẻ em phải đáp ứng các điều kiện như trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo, các xã và thôn bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành; trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo; trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.NG.QUANG/ Báo SGGP online

.