Viết tiếp trang sử hào hùng

22:50, 10/03/2019 [GMT+7]
.

 

Đại tá Trương Quang Đảng.
Đại tá Trương Quang Đảng.

(Báo Quảng Ngãi)- Ra đời trong điều kiện đất nước có chiến tranh, lực lượng an ninh vũ trang Quảng Ngãi (tiền thân của Bộ đội biên phòng tỉnh), cùng với quân và dân tỉnh nhà đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời bình, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quật cường, là lực lượng nòng cốt đi đầu trong bảo vệ chủ quyền biên cương Tổ quốc.

Chính ủy BĐBP tỉnh, Đại tá Trương Quang Đảng tự hào cho rằng: Trong 60 năm qua, các thế hệ BĐBP Quảng Ngãi đã viết tiếp trang sử truyền thống “Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc”, góp phần cùng với BĐBP cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được  giao phó...

PV: Xin ông cho biết đôi nét về bối cảnh ra đời của BĐBP Quảng Ngãi?

Đại tá Trương Quang Đảng: Đầu năm 1959, thực hiện Nghị quyết của Trung ương về cách mạng miền Nam; sau cuộc Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi ra Chỉ thị thành lập lực lượng chuyên trách bảo vệ căn cứ cách mạng và thành quả của cuộc khởi nghĩa.

Ngày 5.9.1959, tại rừng Tà Mực, xã Trà Thọ (Trà Bồng), đơn vị an ninh vũ trang được thành lập gồm 33 đồng chí, đặt phiên hiệu là V9. Nhiệm vụ của V9 lúc bấy giờ là cùng du kích tự vệ, đánh địch càn quét bảo vệ cơ quan, bảo vệ khu trung tâm căn cứ, tính mạng và tài sản của nhân dân; làm công tác dân vận; liên hệ chặt chẽ với tổ chức bảo vệ từng cơ quan để phối hợp công tác; dự trữ lương thực, thuốc men để chiến đấu lâu dài...

Từ năm 1975 đến nay, dù được chuyển giao nhiều lần sang Bộ Quốc phòng, rồi về lại Bộ Công an và trong quá trình hợp nhất tỉnh Nghĩa Bình, tái lập tỉnh Quảng Ngãi, nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh vẫn luôn xác định tốt tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, làm tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách, tham mưu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển của tỉnh ngày càng vững mạnh.

PV: Xin ông cho biết những đóng góp của BĐBP tỉnh trong 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân?

Đại tá Trương Quang Đảng: Suốt 30 năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, BĐBP tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động được sức mạnh tổng hợp, mọi nguồn lực đầu tư cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng biên giới biển vững mạnh.

Qua tuyên truyền, giáo dục đã phát huy trách nhiệm và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Các hoạt động được BĐBP tỉnh phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, các địa phương  triển khai có hiệu quả, như cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Nâng bước em tới trường”... Cùng với đó, sự quan tâm, thăm hỏi, tặng quà quân và dân biên giới nhân các dịp lễ, Tết của lãnh đạo các cấp trong tỉnh đã động viên, giúp đỡ quân, dân biên giới, biển đảo và cán bộ, chiến sĩ biên phòng khắc phục khó khăn, yên tâm, kiên trì bám trụ, giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc trong mọi tình huống.

Công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quan tâm.
Công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quan tâm.


PV: Từ thực tiễn 30 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân, trong giai đoạn mới, BĐBP tỉnh sẽ thực hiện nhiệm vụ này như thế nào?

Đại tá Trương Quang Đảng: Trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, có thể khẳng định rằng, muốn bảo vệ tốt biên giới và chủ quyền lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới, chúng ta phải tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Với ý nghĩa đó, thời gian tới, BĐBP Quảng Ngãi xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể là: Tập trung phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc các cấp khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát cơ sở để xây dựng các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Đồng thời, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương để nâng cao chất lượng các phong trào, các mô hình đã phát động, xây dựng; tiếp tục phát huy truyền thống tận tụy trong công tác, chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển đảo; tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác xây dựng phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển đảo của tỉnh...


XUÂN THIÊN
 (thực hiện)

 

.
.