Cập nhật lúc: 09:24, 14/01/2014 [GMT+7]
.

Mộ Đức:Hai xã được thành lập tiểu đội dân quân thường trực


(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, huyện Mộ Đức có 2 xã được thành lập tiểu đội dân quân thường trực sẵn sàng chiến đấu theo quyết định của UBND tỉnh, là: Xã Đức Thắng và Đức Phú. Đây là những xã trọng điểm về an ninh- quốc phòng trên địa bàn huyện Mộ Đức.

Mỗi tiểu đội dân quân thường trực có quân số là 7 đồng chí, thời gian luân phiên thường trực làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu từ 6 tháng đến 1 năm và kéo dài không quá 2 năm. Quá trình thực hiện luân phiên không quá  một nửa quân số dân quân thường trực của tiểu đội.

Nhiệm vụ chính của lực lượng dân quân thường trực là phối hợp cùng các lực lượng khác trên địa bàn mình phụ trách, thực hiện công tác chức năng bảo vệ Đảng, chính quyền, tài sản của Nhà nước, cũng như tính mạng và tài sản của nhân dân. Đồng thời sẵn sàng cơ động và chiến đấu, nắm và báo cáo tình hình kịp thời, bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tham gia làm công tác vận động quần chúng, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.
        

Hà My
 

.