Cập nhật lúc: 14:19, 06/06/2018 [GMT+7]
.

Nhiều công trình có nguy cơ bị rút vốn


(Báo Quảng Ngãi)- Theo quy định, đến 30.6, các công trình được đầu tư mới trong năm 2018 phải khởi công, có khối lượng để giải ngân vốn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định để khởi công.


Còn nhiều công trình chậm khởi công

Năm 2018, tổng vốn đầu tư công của tỉnh hơn 4.414 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương 2.860 tỷ đồng, đầu tư 23 công trình mới và 73 công trình chuyển tiếp; vốn ngân sách Trung ương 1.554 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân khoảng 1.100 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch (tỷ lệ giải ngân vốn địa phương khoảng 30%, vốn Trung ương khoảng 15%). Địa phương có tỷ lệ giải ngân cao là Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Đức Phổ; địa phương giải ngân thấp nhất là Lý Sơn.

Cảng Bến Đình (Lý Sơn) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.
Cảng Bến Đình (Lý Sơn) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.


Trong tổng số 23 dự án được đầu tư mới trong năm 2018 từ nguồn vốn ngân sách địa phương thì chỉ có 8 dự án đã khởi công; còn 13 dự án đang trong giai đoạn làm thủ tục hoặc chuẩn bị hoàn thành thủ tục để khởi công. Đối với nguồn vốn Trung ương đầu tư cho chương trình giảm nghèo và xây dựng NTM được phân bổ hơn 327 tỷ đồng, nhưng số dự án đầu tư hơn 850 công trình và đang chuẩn bị khởi công. Riêng vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, tiến độ giải ngân rất thấp (khoảng 16%).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chỉ đạo:


"Người đứng đầu phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình giải ngân vốn. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật, cố tình cản trở, gây khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp gây nhũng nhiễu, tiêu cực, hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu..."

 

Ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh đã ra quyết định phân khai tất cả các nguồn vốn đầu tư công của năm, nhằm tạo điều kiện để các chủ đầu tư sớm thực hiện các thủ tục để khởi công công trình, đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định. Hằng tháng, UBND tỉnh đều tổ chức họp giao ban để đôn đốc và  ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số công trình chưa hoàn tất thủ tục để khởi công, có nguy cơ bị thu hồi vốn.

Hệ lụy khi "để mất vốn"

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã có công văn chỉ đạo các chủ đầu tư dự án báo cáo tiến độ và có biện pháp khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành địa phương sử dụng vốn ngân sách Trung ương phải rà soát, báo cáo rõ nguyên nhân giải ngân thấp, hoặc chưa giải ngân được vốn đối với từng dự án. Đồng thời phải đưa ra biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới, đảm bảo phải đạt 100% trong năm 2018.

Việc tổ chức khởi công, thi công chậm, dẫn đến không có khối lượng để giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định đã để lại nhiều hệ lụy cho quá trình đầu tư phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Như năm 2016, ngoài vốn ngân sách, Trung ương còn cho phép tỉnh triển khai một số công trình từ nguồn cải cách tiền lương năm 2014, nhưng đến hết năm 2016 vẫn còn hơn 230 tỷ đồng của 5 dự án quan trọng chưa giải ngân được. Sau đó, UBND tỉnh đã nhiều lần có văn bản xin kéo dài sang 2018, nhưng chưa được Trung ương chấp thuận. Hiện có 5 dự án đầu tư theo diện này đã tạm dừng thi công, vì không còn kinh phí để triển khai.


          Bài, ảnh: THANH NHỊ


 

.
.