Cập nhật lúc: 22:05, 11/11/2017 [GMT+7]
.

Tư vấn pháp luật


Bà Trần Thị Hồng (huyện Tư Nghĩa) hỏi: Con gái tôi vừa mới sinh con, nhưng do hoàn cảnh riêng nên không thể đi đăng ký khai sinh và nhờ tôi là bà ngoại đi đăng ký khai sinh giúp cho cháu. Vậy xin hỏi bà ngoại có được đi đăng ký khai sinh cho cháu được không? Có cần phải làm các giấy tờ gì không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 15 của Luật Hộ tịch về trách nhiệm đăng ký khai sinh thì: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Tại Điều 2 Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch về ủy quyền đăng ký hộ tịch:

- Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 của Luật Hộ tịch được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay, trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con.

- Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; phạm vi uỷ quyền có thể gồm toàn bộ công việc theo trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả đăng ký hộ tịch.

Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.

Như vậy, nếu mẹ không thể đi đăng ký khai sinh cho con thì bà ngoại có thể đi đăng ký, nhưng phải có văn bản ủy quyền, nhưng không phải công chứng, chứng thực.
Luật gia LAN ANH
 
.