Cập nhật lúc: 21:21, 24/03/2017 [GMT+7]
.

Tư vấn chế độ bảo hiểm


Ông Phan Văn Mạnh  (huyện Sơn Tịnh) hỏi: Tôi nghỉ việc vào tháng 10.2015, tính đến thời điểm này tôi tham gia BHXH bắt buộc được 23 năm trong điều kiện làm việc bình thường. Đến tháng 2.2017, tôi đủ 50 tuổi, sức khỏe rất kém. Nay tôi có nguyện vọng xin giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi thì tôi có phải nộp phí giám định y khoa không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được thanh toán phí giám định y khoa, nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội: Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, thì trường hợp của ông có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, đã đủ 50 tuổi, nếu kết quả khám giám định y khoa kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì sẽ được nghỉ hưu và chi phí giám định y khoa sẽ do Quỹ BHXH chi trả theo quy định.

THU HẰNG
 

.