Cần xây dựng quy hoạch vùng cho tỉnh Quảng Ngãi

14:49, 26/11/2009 [GMT+7]
.

(QNĐT)-  Ông Trần Thao Mười, GĐ Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết: Sở đang kiến nghị HĐND, UBND tỉnh cho chủ trương  xây dựng Quy hoạch vùng cho toàn tỉnh với qui mô diện tích khoảng 5,131 km2.
 
 
Tổng kinh phí thực hiện từ 2- 2,5 tỷ đồng, thực hiện trong 2 năm (2010-2011).

Thực tế những năm qua, việc quy hoạch này ở Quảng Ngãi đều mang tính cục bộ, thiếu sự kết nối  đồng bộ, thiếu định hướng mang tính chiến lược đối với việc phát triển của từng khu vực.
 
Do đó, việc xây dựng quy hoạch vùng hiện này là hết sức cần thiết, giúp tỉnh có cơ sở đánh giá tổng quát lại tiềm năng, bố trí sản xuất công nghiệp, nông- lâm - ngư nghiệp và du lịch cũng như mạng lưới đô thị và các điểm dân cư nông thôn phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng miền, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.
 
                              Tin, ảnh: Phú Đức

 

.