KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRẦN PHÚ (1.5.1904 - 1.5.2019)

Người cộng sản bất khuất, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng

15:18, 01/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đồng chí Trần Phú (1904 - 1931) - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, là tấm gương sáng về “đạo đức cách mạng, chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập" như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói.  

Hy sinh khi còn rất trẻ (chỉ mới 27 tuổi) và cuộc đời hoạt động cách mạng không quá dài, nhưng người chiến sĩ cách mạng ưu tú ấy đã để lại những dấu ấn vô cùng đặc biệt cho cách mạng Việt Nam.

Hiến thân cho lý tưởng cao đẹp

Đồng chí Trần Phú.                  ảnh: tl
Đồng chí Trần Phú. ảnh: tl

Đồng chí Trần Phú sinh ra trong một gia đình trí thức, giàu lòng yêu nước, quê xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Tuổi thơ sớm phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả, mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 6 tuổi. Tuy nhiên, với tư chất thông minh, tính kiên trì, quyết tâm vươn lên trong học tập, mùa hè năm 1922, Trần Phú (18 tuổi) thi đỗ đầu kỳ thi Thành chung do Trường Quốc học Huế tổ chức.

Chịu ảnh hưởng bởi truyền thống cách mạng của quê hương và gia đình, rời ghế nhà trường, Trần Phú đã sớm chọn nghề dạy học và hiến thân cho lý tưởng cao đẹp là chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong quá trình dạy học tại Trường Tiểu học Cao Xuân Dục, TP.Vinh (Nghệ An), đồng chí có dịp gần gũi với công nhân và nông dân, nhiệt tình truyền đạt kiến thức văn hoá, giác ngộ tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng cho những người lao động. Một thời gian sau, đồng chí Trần Phú thôi nghề dạy học, tập trung cho hoạt động cách mạng.

Năm 1925, đồng chí tham gia sáng lập và hoạt động tích cực trong tổ chức Hội Phục Việt. Khi bị bọn mật thám phát hiện, những người lãnh đạo Hội quyết định đổi tên thành Hội Hưng Nam, sau đó lại đổi tên thành Việt Nam Cách mạng Đảng, rồi Tân Việt Cách mạng Đảng.

Tháng 6.1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. Được tin, Ban lãnh đạo Hội Hưng Nam cử đồng chí Trần Phú sang gặp các đồng chí ở Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên để đề nghị hợp nhất hai tổ chức. Trong thời gian này, đồng chí được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc huấn luyện về lý luận chính trị và kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, vào Cộng sản Đoàn. Nhận thấy đồng chí Trần Phú có khí chất thông minh, đầy nhiệt tình cách mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quyết định cử đi Liên Xô học Trường Đại học Phương Đông.

Viết Luận cương chính trị và trở thành Tổng Bí thư ở tuổi 26

Tháng 4.1930, đồng chí Trần Phú được Quốc tế Cộng sản và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cử về nước hoạt động với cương vị là cán bộ chủ chốt của Đảng. Tháng 7.1930 đồng chí về Hà Nội được bổ sung vào Ban Chấp ủy lâm thời và được giao nhiệm vụ dự thảo Luận cương chính trị của Đảng.

Để tránh sự theo dõi của mật thám và tạo yếu tố bất ngờ, Thường vụ Trung ương lâm thời đã có một quyết định táo bạo - lấy nhà của chính thực dân Pháp làm trụ sở bí mật của Đảng. Đó là ngôi nhà ở phố Giăng Xole, nay là số nhà 90 phố Thợ Nhuộm. Ngôi nhà là biệt thự của một viên chức cao cấp người Pháp - thanh tra Sở Tài chính của chính quyền thực dân. Tại đây, đồng chí Trần Phú đã bí mật viết bản dự thảo Luận cương chính trị. Luận cương được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 10.1930 thông qua.  

 Du khách viếng thăm Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú.  Ảnh: PV
Du khách viếng thăm Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: PV


Trong điều kiện Đảng ta mới thành lập, trình độ lý luận trong Đảng còn hạn chế, cùng với Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị hợp nhất đầu năm 1930, Luận cương chính trị đã góp phần hình thành đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Điểm lớn nhất của bản Luận cương là trên cơ sở phân tích những đặc điểm kinh tế, xã hội, sự phân hóa giai cấp ở Đông Dương, Luận cương chính trị đã chỉ rõ: Cuộc cách mạng ở Đông Dương là cách mạng do chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. Cách mạng Đông Dương muốn thắng lợi phải lấy công nông làm động lực chính. Con đường đi tới thắng lợi phải là con đường bạo lực cách mạng, vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

Chính vì thế, bản Luận cương chính trị là một văn kiện quan trọng của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, là cơ sở để Đảng ta đề ra sách lược, chiến lược của Đảng trong suốt quá trình đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng.

Với công lao và đóng góp to lớn đó, đồng chí Trần Phú đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (tháng 10.1930) bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, khi mới 26 tuổi.

Ngày 18.4.1931, đồng chí Trần Phú bị địch bắt giam, bị tra tấn dã man và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6.9.1931 khi mới 27 tuổi. Suốt 5 tháng bị địch giam cầm, tra tấn tàn ác, đồng chí vẫn luôn nêu cao tấm gương đấu tranh cách mạng; hằng ngày tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị và kinh nghiệm cho các đồng chí tù chính trị.

Những đòn tra tấn dã man và sự mua chuộc của kẻ thù không khuất phục được ý chí của người cộng sản kiên trung. Trước lúc đi xa, Tổng Bí thư Trần Phú gửi tới các đồng chí của mình lời nhắn nhủ đầy nghĩa khí: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”. Lời nhắn ấy đã trở thành vũ khí, phương châm, lý tưởng sống, ý chí quyết tâm phấn đấu, cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên và tuổi trẻ Việt Nam.

Tấm gương chói lọi về đạo đức cách mạng

Mặc dù quãng đời hoạt động cách mạng không dài, nhưng đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong những năm 1930 - 1931, là tấm gương sáng về “đạo đức cách mạng, chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập” như Bác Hồ kính yêu đã từng nói. Đó là tấm gương tận trung với nước, tận hiếu với dân, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp với ý chí, niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản, vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng...


SÔNG THƯƠNG-LINH GIANG

.
.